Zagorje
Bajka na dlanu

Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Sadržaj

20. srpnja 2023.

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač

Rok za dostavu ponuda je 21.8.2023. do 09:00 sati. Dokumentacija o nabavi dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Pročitaj više
12. srpnja 2021.

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je KZŽ osnivač

Rok za dostavu ponuda je 18.08.2021. (do 09:00 sati).
Pročitaj više
4. veljače 2021.

Javna nabava opreme za školsku sportsku dvoranu OŠ Zlatar Bistrica

Rok za dostavu ponuda je 24.2.2021. (do 09:00 sati).
Pročitaj više
11. rujna 2020.

Sanacija sportske dvorane OŠ Lijepa naša Tuhelj

Rok za dostavu ponuda je 01.10.2020. (do 09:00 sati).
Pročitaj više
4. rujna 2020.

Savjetovanje – sanacija sportske dvorane OŠ “Lijepa Naša” Tuhelj

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima je otvoreno do 09.09.2020.
Pročitaj više
31. kolovoza 2020.

Usluga prijevoza učenika za 6 osnovnih škola kojima je KZŽ osnivač

Rok za dostavu ponuda je 05.10.2020. (do 09:00 sati).
Pročitaj više
28. veljače 2020.

Izrada projektno-tehničke dok. za Reg. centar kompetentnosti u turizmu i ugost. Zabok

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 20.3.2020 (do 9:00 sati).
Pročitaj više
17. rujna 2019.

Radovi na energetskoj obnovi Srednje škole Bedekovčina

Rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje je 2.10.2019. godine u 9,00 sati.
Pročitaj više
1. kolovoza 2019.

Nabava sportske opreme i namještaja za dvoranu uz PŠ Hrašćina

Rok za dostavu ponuda je 3.9.2019 (do 09:00 sati).
Pročitaj više
16. srpnja 2019.

Radovi na obnovi Osnovne škole Mače – II. faza

Rok za dostavu ponuda je 06.08.2019. (do 09:00 sati).
Pročitaj više