Zagorje
Bajka na dlanu

Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Sadržaj

23. veljače 2018.

Radovi na izgradnji školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina

Predmet nabave je izgradnja školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina na građevnoj čestici k.č. 1705/4, k.o. Hrašćanski Kraljevec, sukladno Glavnom projektu oznake GP-2015-19 IVAN.
Pročitaj više
12. veljače 2018.

Prethodno savjetovanje – Izgradnja šk. sp. dvorane uz PŠ Hrašćina

Prethodno savjetovanje za radove na izgradnji školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina.
Pročitaj više
17. listopada 2017.

Završetak izgradnje školske športske dvorane u Osnovnoj školi Đurmanec

Javna nabava raadova na dovršenju izgradnje dvodjelne školske športske dvorane Osnovne škole Đurmanec
Pročitaj više
26. rujna 2017.

Obavijest o prethodnom savjetovanju – športska dvorana OŠ Đurmanec

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: „Radovi na dovršenju izgradnje dvodijelne školske športske dvorane Osnovne škole Đurmanec“
Pročitaj više
23. lipnja 2017.

Izgradnja školske sportske dvorane uz PŠ Hrašćina

Predmet nabave je izgradnja i opremanje školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina na građevnoj čestici k.č. 1705/4, k.o. Hrašćanski Kraljevec, sukladno Glavnom projektu oznake GP-2015-19 IVAN.
Pročitaj više
9. lipnja 2017.

Izgradnja javne građevine – Područna škola u Martinišću

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje: 29.6.2017 do 9:00 sati
Pročitaj više
9. lipnja 2017.

Ponovljeno savjetovanje s javnošću – Izgradnja šk. dvorane Hrašćina

Obavijest o ponovljenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova na izgradnji školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina
Pročitaj više
29. svibnja 2017.

Savjetovanje s javnošću – “Izgradnja škole u Martinišću”

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave „Izgradnja javne građevine – Područna škola u Martinišću“
Pročitaj više
24. lipnja 2016.

Javna nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola

Javna nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Krapinsko-zagorska županija ima osnivačka prava.
Pročitaj više
23. srpnja 2014.

Usluge prijevoza učenika osn. škola nad kojima Županija ima osnivačka prava

Krapinsko - zagorska županija provodi otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave na razdoblje od 2 (dvije) godine.
Pročitaj više