Zagorje
Bajka na dlanu

Poljoprivreda i šumarstvo

Sadržaj

4. travnja 2019.

Godišnji plan mjera za sprečavanje šteta od divljači za lovnu godinu 2019. / 2020.

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. i 13/18.), župan Krapinsko-zagorske županije donosi GODIŠNJI PLAN uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2019./2020.
Pročitaj više
8. ožujka 2013.

Brošura: Agroturizam

Svima blizu i za svačiji ukus! Tako bi se mogle sažeti sve prednosti zemljopisnog položaja, izvrsnih klimatskih uvjeta i turističkih ponuda Zagorja
Pročitaj više