Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

4. srpnja 2019.

Radovi na obnovi Osnovne škole Mače – II. faza

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS za radove na obnovi Osnovne škole Mače - II. faza.
Pročitaj više
2. srpnja 2019.

I. izmjena Pravilnika o sufin. Programa vodoopskrbe i odvodnje (savjetovanje)

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjene Pravilnika o sufinanciranju Programa vodoopskrbe i odvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
5. lipnja 2019.

Prethodno savjetovanje – Radovi na energ. obnovi OŠ Konjščina

Datum završetka savjetovanja: 12.6.2019.
Pročitaj više
4. lipnja 2019.

Prethodno savjetovanje – Radovi na energ. obnovi SŠ Konjščina

Datum završetka savjetovanja: 11.6.2019.
Pročitaj više
3. lipnja 2019.

Prethodno savjetovanje – Radovi na energ. obnovi SŠ Bedekovčina

Datum završetka savjetovanja: 10.6.2019.
Pročitaj više
22. svibnja 2019.

Savjetovanje – Program vodoopskrbe i odvodnje na području KZŽ

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o sufinanciranju Programa vodoopskrbe i odvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
20. svibnja 2019.

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja – grupa VI

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS - Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ - ponavljanje postupaka javne nabave za Grupu 6 - oprema za dentalnu medicinu.
Pročitaj više
23. travnja 2019.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja pritoke potoka Hum

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.
Pročitaj više
17. travnja 2019.

Prethodno savjetovanje – Radovi na en. obnovi zgrade Osnovne škole Đurmanec

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS za radove na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Đurmanec.
Pročitaj više
4. travnja 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2019./2020.
Pročitaj više