Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

7. studenoga 2018.

Godišnji provedbeni plan unapr. zaštite od požara – savjetovanje sa javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
Pročitaj više
19. listopada 2018.

Poziv na javnu raspravu – Vanjski plan zaštite i sp. (Terminal Pustodol, Crodux)

Javna rasprava održat će se 29. listopada (ponedjeljak) u 14.00 sati u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1.
Pročitaj više
3. listopada 2018.

Poziv na javni uvid – Vanjski plan zaštite i sp. (Terminal Pustodol, Crodux)

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o.
Pročitaj više
27. srpnja 2018.

Prethodno savjetovanje – Usluga prijevoza učenika

Usluga prijevoza učenika za 28 osnovnih škola kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač za šk. god. 2018./2019. i šk. god. 2019./2020.
Pročitaj više
21. lipnja 2018.

Prethodno savjetovanje – Izgradnja školske dvorane OŠ Zlatar Bistrica

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim građanskim subjektima za radove na izgradnji školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Zlatar Bistrica.
Pročitaj više
15. lipnja 2018.

Javni poziv – izmjena Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
1. lipnja 2018.

Savjetovanje – izvedba manjih infrastrukturnih zahvata – Dom zdravlja KZŽ

Izvedba manjih infrastrukturnih zahvata u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
27. travnja 2018.

Prethodno savjetovanje – En. obnova zgrade OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli

Datum završetka savjetovanja: 8. svibnja 2018.
Pročitaj više
26. travnja 2018.

Savjetovanje – Sanacija i povećanje EnU OŠ Janka Leskovara Pregrada

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim građanskim subjektima za radove na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Janka Leskovara na adresi Ulica Dragutina Kunovića 8, Pregrada.
Pročitaj više
20. travnja 2018.

Prethodno savjetovanje – Izgradnja školske dvorane OŠ Đurmanec

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim građanskim subjektima za radove na dovršenju izgradnje dvodijelne školske športske dvorane Osnovne škole Đurmanec.
Pročitaj više