Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

12. ožujka 2020.

Savjetovanje – opskrba prirodnim plinom za KZŽ

Javno savjetovanje je otvoreno do 17. ožujka 2020. godine
Pročitaj više
27. veljače 2020.

Savjetovanje sa zaint. javnošću – Pravilnik o korištenju usluga Posl.-teh. inkubatora

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o korištenju usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije
Pročitaj više
20. veljače 2020.

Savjetovanje – sufinanciranje uređenja prometne i komunalne infrastrukture

Javni poziv je otvoren do 21. ožujka 2020. godine.
Pročitaj više
30. siječnja 2020.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – davanje u zakup poslovnog prostora

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
Pročitaj više
28. siječnja 2020.

Savjetovanje – donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta KZŽ

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: ljiljana.malogorski@kzz.hr zaključno s danom 14. veljače 2020. godine.
Pročitaj više
22. siječnja 2020.

Savjetovanje – Godišnji plan sprečavanja šteta od divljači za 2020/2021

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2020./2021. otvoreno je do 21. veljače 2020. godine.
Pročitaj više
8. siječnja 2020.

Savjetovanje – donošenje Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljo proizvodnje

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Pravilnika II. za provedbu mjera poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.
Pročitaj više
8. siječnja 2020.

Savjetovanje – donošenje Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljo proizvodnje

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.
Pročitaj više
3. siječnja 2020.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš – Kamp Vita, Terme Tuhelj

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat kamp Vita, Terme Tuhelj – faze 2 i 3 proširenja.
Pročitaj više