Zagorje
Bajka na dlanu

Registar samostalne sportske djelatnosti

SadržajRegistar samostalne sportske djelatnosti vodi upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti.

Registar se vodi u elektroničkom obliku i dio je Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Sukladno članku 2. Pravilnika o Registru samostalne sportske djelatnosti („Narodne novine“, broj 91/2023), u Registar se upisuje fizička osoba koja sudjeluje u sustavu sporta:

  • sportaš
  • instruktor
  • trener
  • kineziterapeut.

Registar se sastoji od Podregistra samostalne sportske djelatnosti sportaša (u daljnjem tekstu: Podregistar sportaša) i Podregistra samostalne sportske djelatnosti stručnih kadrova u sportu (u daljnjem tekstu: Podregistar stručnih kadrova).

U Podregistar sportaša upisuje se sportaš koji se bavi sportskim djelatnostima sudjelovanja u sportskom natjecanju i sportskoj pripremi.

U Podregistar stručnih kadrova upisuju se instruktor, trener i kineziterapeut, koji obavljaju neku od sportskih djelatnosti:

  • sportska priprema
  • zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje: sportska rekreacija i/ili kineziterapija
  • sportska poduka.

Sukladno Pravilniku zahtjevi za hrvatske državljane i strance koji imaju dodijeljenu vjerodajnicu za sustav E-građani podnose se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, kojemu možete pristupiti na sljedećoj poveznici:

https://sport.gov.hr/#/home

Uz zahtjev za upis dostavlja se i potpisana Izjava da osoba nema zapreke za obavljanje poslova propisanih člankom 111. Zakona o sportu (obrazac izjave nalazi se na dnu stranice).

Svi obrasci i zahtjevi temeljem kojih se fizička osoba, koja sudjeluje u sustavu sporta, upisuje u Registar samostalne sportske djelatnosti dostupni su ovdje.