Zagorje
Bajka na dlanu
SadržajObavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: Obavijest (očevidnici i evidencije)

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine, određene su nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko -zagorske županije za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije):

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada nusproizvod nastaje na lokaciji na području Krapinsko – zagorske županije,
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada se adresa skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba nalazi na području Krapinsko – zagorske županije,
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta kada se adresa sjedišta podnositelja zahtjeva nalazi na području Krapinsko – zagorske županije.

Zahtjevi:

 

Napomena: Očevidnik sakupljača i oporabitelja je uspostavljen stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22 – stupio na snagu 22. rujna 2022. godine)

NAPOMENA: upute za popunjavanje nalaze se unutar svakog zahtjeva

INFOokolis@kzz.hr

Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika upisanih u Evidenciju / Očevidnik Krapinsko-zagorske županije:

 

Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom