Zagorje
Bajka na dlanu

Strategija upravljanja imovinom KZŽ od 2019. do 2025.

Sadržaj


Strategijom upravljanja imovine Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine određuju se srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Krapinsko-zagorske županije.