Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj


Županijski program djelovanja za mlade strateški je dokument politike djelovanja prema mladima kojim se definira nastavak djelovanja čiji je konačan cilj unaprijeđeni položaj mla – dih i njihova potpuna društvena integracija. Istovremeno, on je izraz snažne i kontinuirane skrbi za mlade na području Krapinsko-zagorske županije