Zagorje
Bajka na dlanu

Digitalna transformacija Krapinsko-zagorske županije

Sadržaj


Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije dana 10. ožujka 2021. godine donijela je Odluku o donošenju Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije.


Župan Krapinsko-zagorske županije dana 24. studenog 2021. godine donio je Odluku o donošenju Akcijskog plana implementacije Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije.