Zagorje
Bajka na dlanu

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

SadržajDjelatnost Doma zdravlja čini:

 • opća ili obiteljska medicina i patronažu,
 • zdravstvena zaštitu žena i djece (ginekologija, opstetricija i pedijatrija),
 • zubozdrastvena zaštita i ortodoncija,
 • sanitetski prijevoz,
 • laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika (medicinska biokemija i radiologija),
 • palijativnu skrb,
 • medicina rada i specijalističko-konzilijarna djelatnost i to: interna medicina, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija i oftomologija

Kontakt

 • Adresa: M. Crkvenca 1, Krapina
 • Ravnateljica: Nada Dogan, dr. med., spec. obiteljske medicine
 • Telefon: 049-371-622
 • Faks: 049-301-418
 • Web: www.dzkzz.hr
 • E-mail: info@dzkzz.hr

Ispostave Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Ispostava Donja Stubica
Župana Vratislava 10, Donja Stubica
Telefon: 049-286-208

 

Ispostava Krapina

Mirka Crkvenca 1, Krapina
Telefon: 049-371-622

 

Ispostava Pregrada

Augusta Cesarca 1, Pregrada
Telefon: 049-376-120

 

Ispostava Klanjec

Trg Mira 9, Klanjec
Telefon: 049-550-281

 

Ispostava Zabok
Trg D. Domjanića 6, Zabok
Telefon: 049-221-232

 

Ispostava Zlatar
I. G. Kovačića 1, Zlatar
Telefon: 049-466-094