Zagorje
Bajka na dlanu

Službenik za zaštitu podataka

SadržajTemeljem članka 37. stavka 1. točke a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L 119 (dalje u tekstu: Uredba) imenovana je službenica za zaštitu podataka u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Obavlja najmanje sljedeće zadaće:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka
  • praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35 Uredbe
  • suradnja s nadzornim tijelom
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima

Službenica za zaštitu podataka u Krapinsko-zagorskoj županiji obvezana je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) i drugim odnosnim propisima.

 

Kontakt podaci službenice za zaštitu podataka u Krapinsko-zagorskoj županiji su:

 

ANAMARIJA VALJAK

adresa i mjesto rada: Magistratska ulica 1, Krapina

e-mail adresa: zastita.podataka@kzz.hr

telefon: 049/329-080

telefaks: 049/329-255

 

Temeljem članka 37. stavka 1. točke a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L 119 (dalje u tekstu: Uredba) imenovana je službenica za zaštitu podataka u Krapinsko-zagorskoj županiji.

 

Obavlja najmanje sljedeće zadaće:

          informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka

          praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije

          pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35 Uredbe

          suradnja s nadzornim tijelom

          djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenica za zaštitu podataka u Krapinsko-zagorskoj županiji obvezana je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) i drugim odnosnim propisima.

Kontakt podaci službenice za zaštitu podataka u Krapinsko-zagorskoj županiji su:

 

PETRA VRANČIĆ LEŽ

adresa i mjesto rada: Magistratska ulica 1, Krapina

e-mail adresa: zastita.podataka@kzz.hr

telefon: 049/329-253

telefaks: 049/329-255