Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj


Osoba zadužena za nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji je Ivanka Stanković, dipl.iur.


O D L U K U

o imenovanju osobe za nepravilnosti 

I.

IVANKA STANKOVIĆ, dipl.iur., povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji, imenuje se i osobom za nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Kontakt podaci osobe za nepravilnosti:

II.

Osoba iz točke I. ove Odluke obvezna je:

  • za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
  • obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti
  • procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
  • odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
  • predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
  • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
  • pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje
  • pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima.