Zagorje
Bajka na dlanu

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Sadržaj


Povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji imenuje se Ivanka Stanković, dipl.iur. (049/329-127, ivanka.stankovic@kzz.hr).


KLASA: 050-01/22-01/03

URBROJ: 2140-02-22-7

Krapina, 22. srpnja 2022.

Na temelju članka 20. stavak 1. točka 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22), članka 17 i 18. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 27/22) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije donosi

O D L U K U

o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji i njezina zamjenika

I.

Povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji imenuje se Ivanka Stanković, dipl.iur. (049/329-127, ivanka.stankovic@kzz.hr).

II.

Zamjenicom povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji imenuje se Ivana Halužan, upr.prav. (049/329-123, ivana.haluzan@kzz.hr).

III.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ž U P A N 

Željko Kolar