Zagorje
Bajka na dlanu

Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Sadržaj

8. listopada 2021.

Božićna drvca

Upisnik dobavljača božićnih drvaca Proizvodnjom, stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i izvozom božićnih drvaca mogu se baviti pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik dobavljača božićnih drvaca sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine, br. 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19) i Pravilniku o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine, br. 17/20). Božićnim...
Pročitaj više