Zagorje
Bajka na dlanu

Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Sadržaj

31. ožujka 2023.

Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2022.godinu

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine KLASA: 364-01/23-01/21 URBROJ: 2140-05/01-23-2 Krapina, 31. ožujka 2023.   Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, broj 78/15) i točke V. stavka 1. Odluke o osnivanju i imenovanju...
Pročitaj više
12. travnja 2022.

Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2021.

Na 18. sjednici Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine dana je suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.
Pročitaj više
8. listopada 2021.

Božićna drvca

Upisnik dobavljača božićnih drvaca Proizvodnjom, stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i izvozom božićnih drvaca mogu se baviti pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik dobavljača božićnih drvaca sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine, br. 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19) i Pravilniku o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine, br. 17/20). Božićnim...
Pročitaj više
9. travnja 2021.

Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2020.

Na 14. sjednici Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine dana je suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.
Pročitaj više
4. studenoga 2020.

Sporazum – pristup sadržaju informacijskog sustava zaštite prirode RH

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Krapinsko-zagorska županija sklopile su Sporazum o suradnji na nadopuni i pristupu sadržaju informacijskog sustava zaštite prirode Republike Hrvatske u svrhu nadopune i pristupa sadržaju Informacijskog sustava zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP).
Pročitaj više
26. svibnja 2020.

Izvješće o provedbi Plana gosp. otpadom RH za 2019. g. (i objedinjena izvješća JLS)

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu.
Pročitaj više
25. svibnja 2020.

Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2019.

Daje se suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu za područje Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 940-01/20-01/11, URBROJ: 2140/01-08-20-1 od 23. ožujka 2020. godine.
Pročitaj više
28. ožujka 2019.

Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2018.

Prilikom izrade Izvješća korišteni su podaci o prometu nekretnina na području Krapinsko-zagorske županije evidentirani u Zbirci kupoprodajnih cijena eNekretnina.
Pročitaj više
2. listopada 2018.

Izvješće o stanju okoliša KZŽ 2014. – 2017. godine

Izvješće o stanju okoliša predstavlja osnovni dokument cjelovitog uvida u stanje okoliša na području neke jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (skraćeno: JLS). Prezentira relevantne informacije o očuvanosti okoliša i trendovima u okolišu, djelovanju i učinku ljudskih aktivnosti (sektorskih opterećenja) te njihovim učincima na sastavnice okoliša i zdravlje ljudi koje su utemeljene na službenim podacima državnih tijela, znanstvenih i stručnih institucija, tijela lokalne samouprave i ostalih dionika nadležnih za praćenje stanja pojedinih sastavnica okoliša odnosno sektora.
Pročitaj više
9. srpnja 2018.

Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije od 2014. do 2019. godine
Pročitaj više