Zagorje
Bajka na dlanu

Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Sadržaj

10. listopada 2023.

Javni poziv na uvid u spis predmeta – HEP

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine, izgradnja zamjenske trafostanice TS 20/0,4kV TKR 0666 – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, SN 10(20)kV kabel, NN 0,4kV...
Pročitaj više
10. listopada 2023.

Javni poziv za uvid u spis – Općina Đurmanec

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za  rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC12 – cesta prema OŠ Đurmanec i Dječjem vrtiću Đurmanec i rekonstrukcija cestovnog propusta – građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje,...
Pročitaj više
4. listopada 2023.

Javni poziv za uvid u spis – Općina Petrovsko

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u sustavu vodovoda), 2.a skupine, Vodoopskrba visoke zone općine Petrovsko (vodosprema Mužari, vodosprema Ovčari, kolnik, tlačni cjevovod, te dionice 1, 2, 3, 3.4, 4, 5, 6) na novoformiranoj građevnoj čestici kat. oznake 492/1 i...
Pročitaj više
22. rujna 2023.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

Odluku o poništenju dijela natječaja za radna mjesta broj 4. i 5. možete pruzeti u prilogu ispod teksta Odluku o poništenju dijela natječaja za radno mjesto br.1. možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Odluku o poništenju dijela natječaja za radna mjesta br.2. i 3. možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Odluku o poništenju dijela natječaja...
Pročitaj više
20. rujna 2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta, ŽUC

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina KLASA: UP/I-361-03/23-01/000353 URBROJ: 2140-08/8-23-0008 Krapina, 19.09.2023. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, HR-49218 Pregrada, Ulica Janka Leskovara 40/1 – dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske...
Pročitaj više
15. rujna 2023.

15 godina jedinstvenog projekta “Ptiček-mladi čuvari prirode”

U četvrtak, 14. rujna 2023. godine u Zelenjaku je održana svečana dodjela diploma mladim čuvarima prirode, koji su prošli dvodnevnu edukaciju u sklopu projekta ”Ptiček”, kojeg već 15. godinu provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno. Riječ je o najdugovječnijem i jedinstvenom projektu u Hrvatskoj koji omogućuje učenicima osnovnih škola...
Pročitaj više
5. rujna 2023.

NAJAVA: Noć šišmiša u Krapini

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno, udruga Tragus, Muzej krapinskih neandertalaca i Gradska knjižnica Krapina zajednički obilježavaju Noć šišmiša u petak 8. rujna 2023. od 18.30 do 21 sat u prostorima Muzeja krapinskih neandertalaca (Šetalište Vilibalda Sluge bb, Krapina). Noć šišmiša obilježava se s ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebi...
Pročitaj više
29. kolovoza 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje potoka Topličina

Rješenje o namjeravanom zahvatu možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka od stac. km 0+800,00 do stac. m 1+1000,00, Grad Oroslavje. Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka od stac. km 0+800,00 do stac. m 1+1000,00, Grad Oroslavje, u duljini 300 m, s ciljem...
Pročitaj više
24. srpnja 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Kosteljina

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”...
Pročitaj više
17. srpnja 2023.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Radobojčica

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Radobojčica od stac. km  0+000,00 do stac. km 1+831,12, Grad Krapina. Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka Radobojčica u duljini 831,12 m od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12, u svrhu da se opasnost od poplave svede na najmanju moguću mjeru.
Pročitaj više