Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. travnja 2015.

Predmetno Izvješće te II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije objavljuju se sukladno članku 6. stavku 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).