Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj


Zapisnici sjednica Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije (2021.-2025).


O radu na sjednici Skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, imena prisutnih članova Skupštine, imena odsutnih članova  Skupštine s posebnom napomenom za one koji su svoj nedolazak najavili, imena ostalih sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s nazivom točke dnevnog reda o kojoj se raspravljalo i odlučivalo, imena sudionika u raspravi sa sažetim prikazom njihova izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima te nazivi svih odluka i drugih akata donijetih na sjednici i vrijeme završetka sjednice.

Kada se na sjednici Skupštine raspravlja i odlučuje bez prisutnosti javnosti, vodi se odvojeni zapisnik.

 

Zapisnik sa 13. sjednice Županijske skupštine (28. lipnja 2023. godine)

Zapisnik sa 12. sjednice Županijske skupštine (03. travnja 2023. godine)

Zapisnik sa 11. sjednice Županijske skupštine (03. ožujka 2023. godine)

Zapisnik sa 10. sjednice Županijske skupštine (16. prosinca 2022. godine)

Zapisnik sa 9. sjednice Županijske skupštine (22. rujna 2022. godine)

Zapisnik sa 8. sjednice Županijske skupštine (27. lipnja 2022. godine)

Zapisnik sa 7. sjednice Županijske skupštine (23. svibnja 2022. godine)

Zapisnik sa 6. sjednice Županijske skupštine (11. ožujka 2022. godine)

Zapisnik sa 5. sjednice Županijske skupštine (16. prosinca 2021. godine)

Zapisnik sa 4. sjednice Županijske skupštine (17. studenoga 2021. godine)

Zapisnik sa 3. sjednice Županijske skupštine (7. listopada 2021. godine)

Zapisnik sa 2. sjednice Županijske skupštine (9. srpnja 2021. godine)

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Županijske skupštine (17. lipnja 2021. godine)

 

Zapisnike sa sjednica Županijske skupštine u sazivu 2017.-2021. možete pronaći ovdje.