Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj


Prezentacije prikazane na sjednicama Županijske skupštine u sazivu 2021.-2025.


Prezentacije prikazane na 13. sjednici Županijske skupštine (28. lipnja 2023. godine)

Prezentacije prikazane na 12. sjednici Županijske skupštine (03. travnja 2023. godine)

Prezentacije prikazane na 11. sjednici Županijske skupštine (03. ožujka 2023. godine)

Prezentacije prikazane na 10. sjednici Županijske skupštine (16. prosinca 2022. godine)

Prezentacije prikazane na 9. sjednici Županijske skupštine (22. listopada 2022. godine)

Prezentacije prikazane na 8. sjednici Županijske skupštine (27. lipnja 2022. godine)

Prezentacije prikazane na 7. sjednici Županijske skupštine (23. svibnja 2022. godine)

Prezentacije prikazane na 6. sjednici Županijske skupštine (11. ožujka 2022. godine)

Prezentacije prikazane na 5. sjednici Županijske skupštine (16. prosinca 2021. godine)

Prezentacije prikazane na 4. sjednici Županijske skupštine (17. listopada 2021. godine)

Prezentacije prikazane na 3. sjednici Županijske skupštine (7. listopada 2021. godine)

Prezentacije prikazane na 2. sjednici Županijske skupštine (9. srpnja 2021. godine)

 

Prezentacije prikazane na sjednicama Županijske skupštine u sazivu 2017.-2021. možete pronaći ovdje.