Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj


Građani Krapinsko-zagorske županije imaju pravo Županijskoj skupštini predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njezinog djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga županije od područnog (regionalnog) značenja.


Prijedlozi i peticije podnose se Županijskoj skupštini putem Odbora za predstavke, prijedloge i peticije Županijske skupštine. Uz prijedlog i peticiju obavezno se podnosi i popunjeni Obrazac za prikupljanje potpisa (Obrazac 1).

Prijedlog, peticija i Obrazac 1 mogu se podnijeti Županijskoj skupštini osobno ili poštom (Odbor za prijedloge, predstavke i peticije Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina) i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: prijedlozi.gradjana@kzz.hr – skenirano u PDF ili JPG formatu.

Odbor za predstavke, prijedloge i peticije utvrđuje je li za prijedlog/peticiju prikupljen dovoljan broj pravovaljanih potpisa, radi li se o prijedlogu u iz djelokruga Županijske skupštine, odnosno peticiji o pitanju iz samoupravnog djelokruga Županije od područnog (regionalnog) značaja te razmatra i ispituje prijedloge i peticiju.

Odbor za predstavke, prijedloge i peticije dostavlja Županijskoj skupštini izvještaj o utvrđenom  te predlaže Županijskoj skupštini postupanje po prijedlogu i peticiji.

Županijska skupština mora raspravljati o prijedlogu i peticiji, ako isti potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Županiji te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.