Zagorje
Bajka na dlanu

Obrazovanje, kultura i šport u Krapinsko-zagorskoj županiji

SadržajOsnovne škole

Djelatnost osnovnog školstva provodi se na području Krapinsko – zagorske županije u 7 gradova i 24 općine u 33 osnovne škole s 54 područnih odjela (škola). Na području Krapinsko – zagorske županije jedino u općini Zagorska Sela nema ni jedne škole. Odgojno obrazovni program provodi se za 9.588 učenika (podatak za školsku godinu 2017/2018.).

Osnovno glazbeno obrazovanje organizirano je u Glazbenoj školi u sklopu Osnovne škole Augusta Cesarca u Krapini, Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku , Osnovne škole Marija Bistrica, te u samostalnoj Glazbenoj školi u Pregradi.

Srednjoškolska razina glazbenog obrazovanja izvodi se u Srednjoj glazbenoj školi pri Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, te u Srednjoj glazbenoj školi u Pregradi.

Na području Krapinsko – zagorske županije osnovno obrazovanje djece i mladeži s većim teškoćama i poremećajima u razvoju provodi se u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, te Zajezdi, pri Zavodu za rehabilitaciju.

Srednje škole

U Krapinsko – zagorskoj županiji djeluje 9 srednjih škola sa 4636 učenika (podatak za školsku godinu 2017/2018.) koji su uključeni u programe trogodišnjeg, četverogodišnjeg i petogodišnjeg obrazovanja.  Srednje škole su organizirane kao gimnazije, strukovne i gospodarske škole. Na području Županije djeluju sljedeće srednje škole:

 • Srednja škola Krapina
 • Srednja škola Pregrada
 • Srednja škola Zabok
 • Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
 • Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok
 • Srednja škola Bedekovčina
 • Srednja škola Konjščina
 • Srednja škola Zlatar
 • Srednja škola Oroslavje

Uz srednje škole u Bedekovčini i Pregradi postoje učenički domovi u koje je smješteno 229 učenika (školska godina 17/18 ).

Visoka učilišta i obrazovanje odraslih

Visoka učilišta danas nalazimo u tri grada Krapinsko-zagorske županije, tj. u Krapini, Pregradi i Zaboku. Kao autonomna visokoškolska institucija izdvaja se Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina (www.vhzk.hr), a s radom započinje 2007. g. kao Visoka škola. Temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora i Ugovora o poslovnoj suradnji i najmu prostora, cjelokupni nastavni proces tri studijska programa (informatika, prometna logistika, operativni menadžment) izvodi se u učionicama Srednje škole Krapina.

Studiji u Pregradi i Zaboku organizirani su kao dislocirani odjeli visokih učilišta iz drugih županija. Naime, u Pregradi se  izvodi dislocirani studij Sestrinstva Medicinskog fakulteta u Osijeku (prostori Srednje škole Pregrada). Također, u Zaboku djeluju 3 dislocirana studija: 1. Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji; 2. Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu; 3. Učiteljskog fakulteta Osijek.

Voditeljstvo za sva tri studija provodi se u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Zabok.

Verificirane programe (od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja odraslih, dokvalifikacije, prekvalifikacije, te stručna usavršavanja i tečajeve izvode Pučka otvorena učilišta u Donjoj Stubici Krapini i Zaboku te nekoliko srednjih škola, a u suradnji s područnim uredima i ispostavama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje diljem Krapinsko-zagorske županije. Više vidi na internetskoj stranici: http://www.partnerstvo-razvoj.net/.

Predškolski odgoj

Društvena briga o djeci predškolske dobi ostvaruje se u predškolskim ustanovama koje pružaju usluge njege, odgoja, prehrane i zaštite djece do njihova polaska u osnovnu školu. Mreža dječjih vrtića Krapinsko – zagorske županije obuhvaća: 19 dječja vrtića čiji su osnivači općine i gradovi, ustrojstvene jedinice dječjih vrtića kod dvije osnovne škole (OŠ Sveti Križ Začretje i OŠ Budinščina), te dva privatna vrtića u Krapini i jedan u Oroslavju.

Kultura

Sukladno važećim zakonima iz obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture, svake se godine u sklopu županijskog proračuna osiguravaju sredstva i propisuju Odluke o programu javnih potreba Krapinsko-zagorske županije za dotične djelatnosti.

Raspodjela sredstva za projekte manifestacija u kulturi (npr. Noć muzeja u Muzejima Hrvatskog zagorja, Viteški turnir – srednji vijek u Hrvatskom zagorju, recital ljubavne poezije „Željka Boc“, Haiku Dan Dubravko Ivančan, Dani F. Horvata Kiša, Zagorski likovni salon, Ivanjski krijes, Krapinski festival i Mali Kaj, Glumački festival u Krapini, Dani Ksavera Šandora Gjalskog – Zabok, Tabor film festival, Uprizorenje seljačke bune u Donjoj Stubici…), izdavačku djelatnost  i obnovu i zaštitu spomeničke baštine – vrši se na osnovi zahtjeva i potreba pristiglih na javni poziv, a na temelju prijedloga Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije.

Kajkaviana, Zajednica KUD-ova, kao udruge od posebnog značaja za Krapinsko-zagorsku županiju, i matična knjižnična služba Županije u Krapini (Gradska knjižnica Krapina), dostavljaju izvješća o radu u protekloj godini i program rada za novu godinu, te im se sredstva doznačuju sukladno dostavljenoj dokumentaciji i potpisivanjem posebnog ugovora. Također, sufinancira se i kupnja knjižne građe, investicijski radovi i nabava opreme za ustanove u kulturi.

Muzejsko-galerijska djelatnost Krapinsko-zagorske županije (sama Županije nije osnivač niti jedne od tih ustanova u kulturi) obuhvaća: Galeriju grada Krapine, Galeriju izvorne umjetnosti Zlatar, Muzej Ljudevita Gaja, Muzej grada Krapine, Muzej grada Pregrade „Dr. Zlatko Dragutin Tudjina“, Muzej Žitnica sa stalnim postavom radova slikara Ivana Lovrenčića u Sv. Križu Začretju te ustanovu Muzeji Hrvatskog zagorja sa sjedištem u Gornjoj Stubici ( sastavljenu od 5 ustrojbenih jedinica: Dvor Veliki Tabor, Muzej „Staro selo“ Kumrovec, Muzej krapinskih neandertalaca, Muzej seljačkih buna, Galeriju Antuna Augustinčića). Od memorijalnog značaja vrijedi izdvojiti stalni postav Spomen kuće dr. Franje Tuđmana, te zbirke franjevačkih samostana u Klanjcu i Krapini.

Bogatom knjižnom građom raspolaže 12 narodnih (Gradska knjižnica i čitaonica Donja Stubica, Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec, Gradska knjižnica Krapina, Gradska knjižnica Oroslavje, Gradska knjižnica Pregrada, Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ (Zabok), Gradska knjižnica Zlatar, Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina, Općinska knjižnica i čitaonica Hum na Sutli, Općinska knjižnica Krapinske Toplice, Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje) i 4 specijalizirane knjižnice (Knjižnica hrvatskog Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke, Zbirka Kajkaviana, Knjižnica franjevačkog samostana u Klanjcu i Knjižnica franjevačkog samostana u Krapini), te 33 osnovnoškolskih i 9 srednjoškolskih knjižnica diljem Županije (http://www.kdkz.hr/).

Brojne kulturne djelatnosti organizira Kulturni centar Klanjec, te Pučka otvorena učilišta u Krapini, Zaboku i Donjoj Stubici: kazališne predstave (Festivalska dvorana u Krapini), izdavačke djelatnosti, filmske projekcije (Kino dvorana u Zaboku i Krapini), izložbe, edukativne radionice.

Organizacijom i praćenjem kulturno-turističkih manifestacija, te izdanjem informativno-promotivnih publikacija bavi se Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije.

Kao središnje mjesto okupljanja i koordinacije udruga mladih, 2007. g. u Zaboku se osniva Mreža udruga Krapinsko-zagorske županije koja u zajedništvu svake godine realizira brojne projekte za mlade.

Djelatnost Mreža udruga KZŽ obuhvaća tri osnovna programa: zajedničko provođenje ciljeva Županijskog programa djelovanja za mlade, vođeno idejom „stvaranja socijalnih, obrazovnih, kulturnih, materijalnih, političkih, ekoloških i drugih uvjeta za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici, odnosno svim područjima ekonomske i političke djelatnosti“; organizacija i uređivanje informativnog web portala www.zagor.info, te rad informativnog ureda za mlade i udruge Centar za mlade i nezavisnu kulturu – Zelena dvorana u Zaboku. Sredstvima osiguranim od strane Krapinsko-zagorske županije i mreže fondacije Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe, sufinanciralo se opremanje i uređenje prostora. Zelena dvorana organizira različite aktivnosti i projekte: edukacije, plesne i filmske radionice, izložbe suvremene umjetnosti, tribine i predavanja, koncerte alternativne ili underground glazbe.

Sport

Zbog usklađivanja i sufinanciranja rada svih sportskih udruga i saveza s područja Krapinsko-zagorske županije, a sukladno Zakonu o sportu, 25. lipnja 1999. g. osnovana je Zajednica športskih udruga i saveza Županije. Danas ta zajednica nosi naziv Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije. Na osnovu dostavljenog programa i dokumentacije o radu, te potpisivanjem ugovora, iz županijskog se proračuna izdvajaju donacije za Zajednicu športova, športske manifestacije i školska športska natjecanja.

Unutar zajednice djeluju 3 udruge više razine osnovane u jedinicama lokalne samouprave (Krapinski športski savez, Športska zajednica Grada Zaboka, Zajednica športskih udruga općine Veliko Trgovišće), 15 saveza (Karate savez, Košarkaški savez, Kuglački savez, Motociklistička zajednica, Nogometni savez, Planinarski savez, Savate savez, Skijaški savez, Stolnoteniski savez, Šahovski savez, Športsko ribolovni savez, Teniski savez, Zagorski kickboxing savez, Županijski streljački savez i Županijski školski športski savez), koji objedinjuju rad 103 istovrsne udruge, te 19 samostalnih udruga (AK „Zagorje-Oroslavje“, Atletski klub „R. Perešin“, Biciklistički klub „Stubaki“, Društvo športskih igara učenika, Društvo za borilačke sportove „Puntar“, Nanbudo klub „Marija Bistrica“, Rukometni klub „Bedekovčina“, Plivački klub „Olimp Terme Tuhelj“, Rukometni klub „Zabok“, Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku, Streličarski klub „Grofovi Konjski“, Streličarski klub „Oroslavje“, Športska udruga slijepih „Zagorje“, Športsko društvo „Stubica“, Triatlon klub „H. Kurelja“, Triatlon klub „R. Perešin“, Udruga kineziologa KZŽ, Udruga za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ i Ženski rukometni klub „Zagorec“). Više na službenoj internetskoj stranici Zajednice: http://www.sport-kzz.hr/index.php.

Školski športski savez broji 42 školska športska društva: 33 ŠŠD osnovnih škola i 9 ŠŠD srednjih škola. Aktivno se treniraju sportovi kao što su: cross, košarka, nogomet, odbojka, rukomet, stolni tenis, šah i streljaštvo, te se za vrijeme školske godine organiziraju športska natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola (http://www.zagorski-skolski-sport.hr/index.php).

Tehnička kultura

Krapinsko-zagorska županija, na osnovi odredbi Zakona o udrugama i Zakona o tehničkoj kulturi , također izdvaja donacije za djelatnost županijske Zajednice tehničke kulture. Neki od temeljnih ciljeva i zadaća Zajednice tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije, izdvojeni iz Statuta, članak 11. i 12., donesenog na sjednici Skupštine udruge održane 20. prosinca 2010.g., glase:

 • razvitak i promidžba djelatnosti i udruga tehničke kulture, promidžba istraživanja i inovacija, te unapređivanje stručnog rada i osposobljavanja djelatnika u tehničkoj kulturi,
 • opće prihvaćanje znanstvenih, tehničkih i tehnoloških stečevina i stjecanje znanja i sposobnosti za njihovu stvaralačku primjenu po mjeri zakona održiva razvitka (zaštite prirodnog i radnog okoliša) i čovjeka dostojna života,
 • sudjelovanje u uređivanju i ostvarivanju politike promicanja tehničke kulture u Krapinsko-zagorskoj županiji,
 • organiziranje natjecanja, susreta, izložbi i sličnih priredbi te skrb o sudjelovanju predstavnika Zajednice na sličnim manifestacijama izvan Krapinsko-zagorske županije i u inozemstvu,
 • predlaganje programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi, priprema i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Krapinsko-zagorske županije u tehničkoj kulturi te izrada prijedloga kriterija za utvrđivanje i financiranje toga programa,
 • izvođenje izvanškolskog i sudjelovanje u izvannastavnom tehničkom, tehnološkom i informatičkom odgoju i obrazovanju mladeži, a osobito darovite i djece s posebnim potrebama, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvoja i uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti te usmjeravanja prema izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja, itd.

Članovi Zajednice tehničke kulture KZŽ su: Radio klub „August Cesarec“, Oldtimer klub Zabok, Filmski video klub Pregrada, Klub padobranskog jedrenja „Jastreb“, Udruga modelara „ZA-MOD“, Društvo pedagoga tehničke kulture, Udruga robotike ROBOtech, Zrakoplovni klub „Ikarus“, Bežična računalna mreža WirelessSOPOT, Bežična računalna mreža Pregrada Wireless, Zagorski aeroklub, Udruga korisnika bežičnih sustava KR-net, Klub mladih tehničara Krapinsko-zagorske županije, Informatički klub KRIK, Radioklub „Krapina“, Radioklub grada Zaboka. Više na službenoj internetskoj stranici Zajednice: http://www.ztk-kr.hr/.