Zagorje
Bajka na dlanu

Gospodarski pokazatelji

SadržajGospodarski profil Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini.

Ukupni prihodi, u 000 EUR 2.426.655
Ukupni rashodi, u 000 EUR 2.233.028
Bruto dobit, u 000 HRK 193.628
Broj tvrtki 2.743
Zaposleni 23.264
Stopa nezaposlenosti, u % 4,8
Izvoz, u 000 EUR 812.586
Uvoz, u 000 EUR 521.400
Trgovinski saldo, u 000 HRK 291.186
Najznačajniji sektori gospodarstva, prema ukupnom prihodu Prerađivačka industrija – 46,48%

Trgovina – 22,41%

Građevinarstvo – 8,76%

Najznačajnija izvozna tržišta robne razmjene  

·         Slovenija

·         Njemačka

·         Italija

·         Austrija

·         Srbija

Izvor: Digitalna komora, FINA, DZS, obrada: HGK-ŽK Krapina

 

Makroekonomski pokazatelji u 2022. u Krapinsko-zagorskoj županiji

Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini obilježeno je pozitivnim trendovima u kretanju osnovnih makroekonomskih pokazatelja. Naime, vidljivi su pozitivni pomaci u gotovo svim poslovnim pokazateljima. Negativan pokazatelj vidljiv je jedino u broju zaposlenih, ali s obzirom na općeprisutan nedostatak radne snage to je bilo i očekivano.
U 2022. godini u Krapinsko-zagorskoj županiji poslovalo je 2.743 tvrtki, koje su ukupno zapošljavale 23.264 djelatnika. Broj poduzetnika je povećan za 6,11%, dok se broj zaposlenih smanjio za 0,85% u odnosu na godinu ranije.
Ukupni prihodi poduzetnika Krapinsko-zagorske županije iznosili su 2,4 mlrd. EUR, a ukupni rashodi 2,2 mlrd. EUR. Ukupni prihodi porasli su 16,00%, a rashodi za 14,50% u odnosu na 2021. godinu. Razlika prihoda i rashoda, odnosno bruto dobit, iznosila je 194 mil. EUR. Produktivnost rada povećala se za 16,85% u odnosu na godinu ranije. U 2022. godini 24,92% tvrtki ostvarilo je gubitak razdoblja, dok ih je 75,08% ostvarilo dobit razdoblja.
Ostvaren je prihod od prodaje u inozemstvu u iznosu od 813 mil. EUR i bilježi rast od 20,96% u odnosu na 2021. godinu. Istovremeno, uvoz se povećao za 36,32% i iznosi 521 mil. EUR. Važnost i uspjeh izvoza naglašava i činjenica kako tvrtke Krapinsko­ zagorske zupanije ostvaruju 33,49% ukupnih prihoda na stranim tržištima. Ostvaren je pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene u iznosu od 291 mil. EUR te bilježi minimalno povećanje od 0,66%.