Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj

21. travnja 2017.

Izvješća o radu i druga izvješća

Izvješća o radu i druga izvješća koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.
Pročitaj više
6. prosinca 2016.

Strategija razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije je temeljni strateški planski dokument u kojem se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje Županije s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta Županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.
Pročitaj više
19. svibnja 2016.

Strategija upravljanja rizicima Krapinsko – zagorske županije

Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru propisana je obveza poduzimanja aktivnosti u cilju provedbe procesa upravljanja rizicima.
Pročitaj više
28. rujna 2015.

Dodijeljene potpore, donacije i sponzorstva u 2015. godini

Podaci o dodijeljenim potporama, donacijama i sponzorstvima u 2015. godini
Pročitaj više
28. siječnja 2015.

Dodijeljene potpore, donacije i sponzorstva u 2014. godini

Podaci o dodijeljenim potporama, donacijama i sponzorstvima u 2014. godini
Pročitaj više
15. listopada 2014.

Strategija razvoja ljudskih potencijala

Krapinsko-zagorska županija kroz svoje dosadašnje aktivnosti sustavno potiče umrežavanje glavnih dionika na tržištu rada kako bi se znanje njegovalo kao te- melj gospodarskog razvitka.
Pročitaj više
15. travnja 2014.

Dodijeljene potpore, donacije i sponzorstva u 2013. godini

Podaci o dodijeljenim potporama, donacijama i sponzorstvima u 2013. godini
Pročitaj više
9. siječnja 2014.

Registar ugovora za 2013. godinu

U prilogu se nalazi tablica s podacima o ugovorima i dodacima ugovora koje je Krapinsko-zagorska županija sklopila s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2013. godine.
Pročitaj više
22. siječnja 2013.

Etički kodeks službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija), prema građanima i u međusobnim odnosima.
Pročitaj više
29. prosinca 2010.

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije

Strategija razvoja Krapinsko – zagorske županije izrađena je od strane Zagorske razvojne agencije te Regionalnog partnerskog vijeća Krapinsko - zagorske županije uz konzultacije i vrednovanje procesa izrade od strane Instituta za međunarodne odnose (IMO) iz Zagreba.
Pročitaj više