Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj

13. prosinca 2022.

The financial mechanism of the European Economic Area

Project HyPoKraT – Hydrothermal Potential Krapinske Toplice, ref. No 50.
Pročitaj više
23. rujna 2022.

Plan ravnopravnosti spolova upravnih tijela KZŽ 2022.-2025.

Krapinsko-zagorska županija donosi svoj Plan ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2022. – 2025. godine. Predložene mjere imaju ishodište u europskom, nacionalnom i lokalnom okruženju u kojima  djeluje, u nacionalnom i europskom zakonskom okviru, kao i analizi stanja ravnopravnosti spolova na razini Krapinsko-zagorske županije. U okviru EU Strategije postoje ciljevi i mjere za značajni napredak koji...
Pročitaj više
2. veljače 2022.

Plan razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021.-2027.

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine strateški je dokument izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne vizije Županije. Snage Krapinsko-zagorske županije prvenstveno su njene prirodne datosti, bogata kulturno-povijesna baština te znanja, kapaciteti i inovativnost njenih žitelja.  
Pročitaj više
26. travnja 2021.

Civilna zaštita – dokumenti

Procjene rizika od velikih nesreća, planovi djelovanja civilne zaštite i dr.
Pročitaj više
10. rujna 2020.

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Ova je izjava sastavljena je 10. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je provela Krapinsko – zagorska županija.
Pročitaj više
23. srpnja 2020.

Registri i baze podataka (ASSET lista)

Popis registara i baza podataka iz nadležnosti upravnih odjela Krapinsko - zagorske županije, čiji je autor Krapinsko – zagorska županija, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom / Open Licence – The Republic of Croatia.
Pročitaj više
8. travnja 2020.

Odluke o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i životnog partnerstva

6. travnja 2020. župan je donio Odluku o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i Odluku o određivanju službenih prostorija za sklapanje životnog partnerstva.
Pročitaj više
13. studenoga 2019.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje KZŽ

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i sl.
Pročitaj više
28. ožujka 2019.

Strategija upravljanja imovinom KZŽ od 2019. do 2025.

Strategijom upravljanja imovine Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine određuju se srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
12. siječnja 2019.

Registar ugovora 2013. – 2023.

U prilogu se nalaze podaci o ugovorima i dodacima ugovora koje je Krapinsko-zagorska županija sklopila s fizičkim i pravnim osobama od 2013. godine pa do 2023. godine.
Pročitaj više