Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

12. veljače 2018.

Prethodno savjetovanje – Sanacija odlag. otpada „Medvedov jarek”

Prethodno savjetovanje za radove na sanaciji odlagališta otpada „Medvedov jarek".
Pročitaj više
12. veljače 2018.

Prethodno savjetovanje – Izgradnja šk. sp. dvorane uz PŠ Hrašćina

Prethodno savjetovanje za radove na izgradnji školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina.
Pročitaj više
2. veljače 2018.

Savjetovanje u postupku donošenje Plana zaštite od požara

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
1. veljače 2018.

Prethodno savjetovanje – Izgradnja Poslovno – tehnološkog inkubatora KZŽ

Prethodno savjetovanje za Otvoreni postupak javne nabave za projekt sufinanciran od EU - "Izgradnja poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko - zagorske županije"
Pročitaj više
24. studenoga 2017.

Godišnji provedbeni plan unapr. zaštite od požara – savjetovanje sa javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu
Pročitaj više
22. studenoga 2017.

Javna nabava opskrbe prirodnim plinom – savjetovanje sa zaint. gosp. subjektima

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: opskrba prirodnim plinom za Krapinsko-zagorsku županiju i ustanove kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač, evidencijski broj nabave: VV-3/17
Pročitaj više
6. listopada 2017.

Izvješće o primjedbama i prijedlozima – športska dvorana OŠ Đurmanec

Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata za predmet nabave: „Radovi na dovršenju izgradnje dvodijelne školske športske dvorane Osnovne škole Đurmanec“.
Pročitaj više
26. rujna 2017.

Obavijest o prethodnom savjetovanju – športska dvorana OŠ Đurmanec

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: „Radovi na dovršenju izgradnje dvodijelne školske športske dvorane Osnovne škole Đurmanec“
Pročitaj više
13. rujna 2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Operativni plan razvoja cikloturizma do 2020.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Operativnog plana razvoja cikloturizma KZŽ do 2020.
Pročitaj više
1. rujna 2017.

Poziv na javnu raspravu o nacrtu prijedloga “Regionalnog programa za mlade KZŽ 3.0”

Pozivamo Vas na Javnu raspravu o Nacrtu prijedloga „Regionalnog programa za mlade KZŽ 3.0“, u sklopu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, koja će se održati u utorak 5. rujna 2017. godine u 18.00 sati u prostoru Centra za mlade KZŽ – Zelena dvorana, Trg Svete Jelene 6, Zabok.
Pročitaj više