Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

Datum objave: 6. listopada 2023.
 • Odluka o ispunjavanju propisanih uvjeta nalazi se u prilogu ispod teksta.
 • Odgovori na pitanja primljena putem elektroničke pošte na adresu kultura@kzz.hr nalaze se u prilogu ispod teksta.
 • Javni poziv otvoren je do 05.11.2023. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N
KLASA: 612-04/23-01/49
URBROJ: 2140-02-23-1
Krapina, 5. listopada 2023.

Na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

I.

Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih financiranju, odnosno sufinanciranju programa/projekata u djelatnosti kulture koji su od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju za 2024. godinu.

II.

Javni poziv raspisuje se za podnošenje prijedloga programa u okviru sljedećih područja kulturnih djelatnosti:

 1. Djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom
 2. Arhivska djelatnost
 3. Izdavačka djelatnost
 4. Muzejsko-galerijska djelatnost
 5. Knjižnična djelatnost
 6. Manifestacije u kulturi
 7. Djelatnost i rad Zajednice kulturno-umjetničkih udruga
 8. Programi urbane kulture i kulture mladih
 9. Međunarodna kulturna suradnja i mobilnost

III.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

IV.

Javni poziv objavit će se dana 6. listopada 2023. godine na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr, a bit će otvoren za podnošenje prijava do dana 5. studenog 2023.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo u elektronskom obliku putem online servisa ePrijava Krapinsko-zagorske županije dostupne na https://eprijava.kzz.hr/.

Nepotpune prijave i prijave poslane poštom ili drugim medijima neće se uzimati u obzir.

V.

Zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije za objavu i provedbu Javnog poziva sukladno ovoj Odluci.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ž U P A N 
Željko Kolar


Datum zadnje izmjene: 14. veljače 2024.