Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima na području KZŽ u 2024. godini

Datum objave: 30. travnja 2024.
  • Natječaj je otvoren do 30. svibnja 2024. godine.

Temeljem Pravilnika za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 14/22)i Izmjene Pravilnika („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/24) kojima su utvrđeni ciljevi i postupak dodjele potpore, definirani su korisnici potpore, iznosi i namjena korištenja potpore. Iznos pojedinačne potpore namijenjen je za: kupnju strojeva, opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti, poboljšanje uvjeta rada radionice, uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski radovi, unutrašnje uređenje i opremanje-uredski namještaj), financiranje plaća, financiranje režijskih troškova i ostalih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon),zakup poslovnog prostora, knjigovodstvene usluge, nabava sirovina, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja, izlaganje na specijaliziranim sajmovima, izradu promidžbenog materijala, stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu, ishođenje uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta Hrvatske obrtničke komore. Potpora se dodjeljuje jednokratno.

U Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu osigurano je 35.000 € za navedene potpore.