Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. lipnja 2017.

Obavijest o ponovljenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova na izgradnji školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina