Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj

4. svibnja 2022.

Javna nabava poštanskih usluga

Rok za dostavu ponuda je 20.05.2022. (do 09:00 sati).
Pročitaj više
1. listopada 2020.

Nabava usluge čišćenja poslovnog prostora KZŽ

Rok za dostavu ponuda je 2.11.2020. (do 09:00 sati).
Pročitaj više
6. svibnja 2020.

Javna nabava poštanskih usluga

Rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje je 21.5.2020. (do 9 sati).
Pročitaj više
3. prosinca 2019.

Nabava računala i računalne opreme za Poslovno – tehnološki inkubator KZŽ

Nabava informacijsko-komunikacijske opreme i web alata, te informatičkih rješenja i programskih aplikacija u okviru Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije
Pročitaj više
7. veljače 2019.

Radovi na rekonstrukciji – dogradnji dizala za osobe s invaliditetom

Radovi na rekonstrukciji - dogradnji dizala za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti na zgradi javne namjene.
Pročitaj više
30. srpnja 2018.

Usluga stručnog nadzora izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ

Usluga stručnog nadzora i koordinatora II za projekt izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije
Pročitaj više
30. ožujka 2017.

Javna nabava poštanskih usluga

Predmet nabave ovog postupka je nabava poštanskih usluga za potrebe upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije na razdoblje od dvije (2) godine sukladno Zakonu o poštanskim uslugama („Narodne novine“, broj 144/12., 153/13. i 78/15.), podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona o poštanskim uslugama, općim uvjetima davatelja poštanskih usluga i aktima Svjetske poštanske unije te specifikaciji usluge i troškovniku koji čini sastavi dio ove Dokumentacije o nabavi.
Pročitaj više
29. ožujka 2017.

Nabava interaktivnog multimedijalnog sustava – Centar za posjetitelje Zagorje

Interaktivno multimedijalno rješenje u prostoru Centra za posjetitelje Zagorje Roses, Sv. Križ – Začretje.
Pročitaj više
6. listopada 2014.

Javna nabava poštanskih usluga

Predmet nabave ovog postupka je nabava poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, sukladno Zakonu o poštanskim uslugama („Narodne novine“, broj 144/12. i 153/13).
Pročitaj više
15. studenoga 2012.

Otvoreni postupak javne nabave prirodnog zemnog plina za potrebe Krapinsko zagorske županije

CPV: 09123000-7 Prirodni/zemni plin.
Rok za prijavu: 4.12.2012
Pročitaj više