Zagorje
Bajka na dlanu

Promet i komunalna infrastruktura

Sadržaj

20. srpnja 2023.

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač

Rok za dostavu ponuda je 21.8.2023. do 09:00 sati. Dokumentacija o nabavi dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Pročitaj više
12. srpnja 2021.

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je KZŽ osnivač

Rok za dostavu ponuda je 18.08.2021. (do 09:00 sati).
Pročitaj više
31. kolovoza 2020.

Usluga prijevoza učenika za 6 osnovnih škola kojima je KZŽ osnivač

Rok za dostavu ponuda je 05.10.2020. (do 09:00 sati).
Pročitaj više
21. listopada 2019.

Usluga prijevoza učenika za 6 osnovnih škola kojima je KZŽ osnivač

Rok za dostavu ponuda je 22.11.2019. (do 09:00 sati).
Pročitaj više
24. prosinca 2018.

Opskrba električnom energijom za KZŽ i ustanove kojima je KZŽ osnivač

Rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje je 28.1.2019. (do 9:00 sati).
Pročitaj više
4. prosinca 2018.

Izvješće sa prethodnog savjetovanja – Prijevoz učenika za 28 OŠ za šg. 18/19. i 19/20.

Prijevoz učenika za 28 osnovnih škola kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač za šk. god. 2018/2019. i 2019/2020.
Pročitaj više
22. studenoga 2017.

Javna nabava opskrbe prirodnim plinom – savjetovanje sa zaint. gosp. subjektima

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: opskrba prirodnim plinom za Krapinsko-zagorsku županiju i ustanove kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač, evidencijski broj nabave: VV-3/17
Pročitaj više
24. lipnja 2016.

Javna nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola

Javna nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Krapinsko-zagorska županija ima osnivačka prava.
Pročitaj više
23. srpnja 2014.

Usluge prijevoza učenika osn. škola nad kojima Županija ima osnivačka prava

Krapinsko - zagorska županija provodi otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave na razdoblje od 2 (dvije) godine.
Pročitaj više
9. srpnja 2010.

Prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima Krapinsko-zagorska županija ima osnivačka prava

Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od 4 (četiri) godine na temelju članka 13. stavak 2. i 3., u svezi s člankom 18. i člankom 101. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi.

Rok za prijavu: 18. Kolovoz 2010. do 9 sati

Pročitaj više