Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

25. kolovoza 2014.

Donošenje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – javni poziv

Krapinsko-zagorska županija sa ciljem doprinosa svekolikom razvoju civilnog društva i jačanju demokracije na svom području, kroz otvoreni dijalog, suradnju i partnerstvo s javnošću, pokreće postupak donošenja Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
25. kolovoza 2014.

Osnivanje Savjeta za razvoj civilnog društva – javni poziv za savjetovanje

Krapinsko-zagorska županija u nastojanjima unapređenja partnerskog odnosa i svekolike suradnje s organizacijama civilnog društva na svom području, pokreće postupak osnivanja Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
10. veljače 2014.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja odluke o kriterijima za dodjelu potpora projektima udruga

Nastojeći u otvorenom dijalogu i suradnji utvrditi najprihvatljivije i najtransparentnije načine za unapređenje razvoja civilnog društva na području Županije, pokrenut je postupak donošenja nove Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije
Pročitaj više