Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

15. srpnja 2024.

Javni poziv za savjetovanje za donošenje Programa

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/14) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa potpora za razvoj...
Pročitaj više
2. svibnja 2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Općina Jesenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Općina Jesnje,  Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103 Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – postojeći kolnik nerazvrstane ceste, obnova sustava oborinske odvodnje i izgradnja javne rasvjete, 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 4528/4...
Pročitaj više
2. svibnja 2024.

Savjetovanje – donošenje okvirnog plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (ESMP) – kontrolna lista

Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu ispod teksta. Javni poziv je otvoren do 16. svibnja 2024. godine. Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 23/13., 85/15. i 69/22.), Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18, 5/20, Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike...
Pročitaj više
30. travnja 2024.

Savjetovanje – Odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine

Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Savjetovanje je otvoreno do 17. svibnja 2024. godine. Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.,  85/15. i 69/22.), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se...
Pročitaj više
30. travnja 2024.

Savjetovanje – donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Popis zaprimljenih prijedloga, te Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilozima ispod teksta. Savjetovanje je otvoreno do 20. svibnja 2024. godine. Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 23/13., 85/15. i 69/22.), odredba Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni...
Pročitaj više
18. travnja 2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Grad Krapina

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za: građenje građevine namijenjena gospodarenju otpadom – Etapa 1: Ulazno – izlazna zona odlagališta, prostor oko tijela odlagališta, formiranje tijela starog odlagališta, interna prometnica i prateća infrastruktura odlagališta, 2.a skupine, građenje građevine namijenjena gospodarenju otpadom – Etapa 2: Pripremljena ploha...
Pročitaj više
5. travnja 2024.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Izmjene Pravilnika za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije

Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Krapinsko-zagorska županija donijela je Pravilnik za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim  obrtima (Službeni glasnik KZŽ broj 14/22). Temeljem Pravilnika, Krapinsko-zagorska županija raspisuje natječaj za dodjelu bespovratnih potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima na svom području. Potpore koje se dodjeljuju temeljem Pravilnika su potpore male vrijednosti koje...
Pročitaj više
6. ožujka 2024.

Savjetovanje – donošenja Pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu KZŽ za 2024.

Izvješće o provedenom savjetovanju i možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se J A V N I   P...
Pročitaj više
8. veljače 2024.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu ispod teksta. Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/14) upućuje se Javno poziv za...
Pročitaj više
31. siječnja 2024.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela

Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu ispod teksta. Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.,  85/15. i 69/22.), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja...
Pročitaj više