Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

24. studenoga 2017.

Godišnji provedbeni plan unapr. zaštite od požara – savjetovanje sa javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu
Pročitaj više
22. studenoga 2017.

Javna nabava opskrbe prirodnim plinom – savjetovanje sa zaint. gosp. subjektima

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: opskrba prirodnim plinom za Krapinsko-zagorsku županiju i ustanove kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač, evidencijski broj nabave: VV-3/17
Pročitaj više
6. listopada 2017.

Izvješće o primjedbama i prijedlozima – športska dvorana OŠ Đurmanec

Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata za predmet nabave: „Radovi na dovršenju izgradnje dvodijelne školske športske dvorane Osnovne škole Đurmanec“.
Pročitaj više
26. rujna 2017.

Obavijest o prethodnom savjetovanju – športska dvorana OŠ Đurmanec

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: „Radovi na dovršenju izgradnje dvodijelne školske športske dvorane Osnovne škole Đurmanec“
Pročitaj više
13. rujna 2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Operativni plan razvoja cikloturizma do 2020.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Operativnog plana razvoja cikloturizma KZŽ do 2020.
Pročitaj više
1. rujna 2017.

Poziv na javnu raspravu o nacrtu prijedloga “Regionalnog programa za mlade KZŽ 3.0”

Pozivamo Vas na Javnu raspravu o Nacrtu prijedloga „Regionalnog programa za mlade KZŽ 3.0“, u sklopu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, koja će se održati u utorak 5. rujna 2017. godine u 18.00 sati u prostoru Centra za mlade KZŽ – Zelena dvorana, Trg Svete Jelene 6, Zabok.
Pročitaj više
23. kolovoza 2017.

Javni poziv – savjetovanje sa zaint. javnošću – Pravilnik o dodjeli stipendija

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko zagorske županije
Pročitaj više
9. lipnja 2017.

Ponovljeno savjetovanje s javnošću – Izgradnja šk. dvorane Hrašćina

Obavijest o ponovljenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova na izgradnji školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina
Pročitaj više
29. svibnja 2017.

Savjetovanje s javnošću – “Izgradnja škole u Martinišću”

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: „Izgradnja javne građevine – Područna škola u Martinišću“, evidencijski broj nabave: MV-17/17.
Pročitaj više
24. svibnja 2017.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
Pročitaj više