Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

12. prosinca 2019.

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš – “Sipina-Hum”

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Sipina-Hum“, Općina Novi Golubovec, Krapinsko-zagorska županija.
Pročitaj više
9. prosinca 2019.

Javni poziv za savjetovanje – Pravilnik o mentorstvu (poslovna podrška poduzetnicima)

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije
Pročitaj više
9. prosinca 2019.

Savjetovanje – Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću radi postupka objave Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.
Pročitaj više
3. prosinca 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju – koeficijenti za obračun plaće

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
2. prosinca 2019.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite od 2020. do 2023.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine.
Pročitaj više
2. prosinca 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju – godišnja analiza – civilna zaštita za 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
Pročitaj više
2. prosinca 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju – godišnji plan razvoja – civilna zašita za 2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Pročitaj više
2. prosinca 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju – zaštita od požara

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.
Pročitaj više
23. studenoga 2019.

Savjetovanje sa zain. javnošću – Sustav civilne zaštite (smjernice 2020. – 2023.)

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine
Pročitaj više
22. studenoga 2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o koeficijentima za obračun plaće

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije
Pročitaj više