Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. siječnja 2023.

Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 612-01/23-01/01

URBROJ: -1

Krapina, 19. siječnja 2023.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.), Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 38/22.), te članka 32. statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01., 5/06., 14/09, 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi

Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom

I.

Sadržaj Javnog poziva

Programom javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđene su javne potrebe u kulturi koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i projekte, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, uzimajući u obzir ravnomjerni kulturni razvitak.

Sredstva za financiranje Programa osiguravaju se u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu putem upravnog odjela nadležnog za kulturu, a dodjeljuju se na temelju provedbe Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu kojim su obuhvaćena tri prioritetna područja: kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, transverzalna područja. Sredstva za četvrto područje Programa, djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, dodjeljuju se na temelju provedbe Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom (dalje u tekstu: Javni poziv).

II.

Prioritetno područje

Sukladno Programu, prioritetno područje Javnog poziva je djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom.

Prioritetno područje obuhvaća sljedeća područja:

  • Obnova, uređenje i valorizacija nepokretne i pokretne kulturne baštine

(potpore za obnovu i uređenje nepokretne i pokretne kulturne baštine, hitne intervencije na zaštićenoj kulturnoj baštini (rizik od urušavanja i trajnog propadanja), potpore za održivo upravljanje i revitalizaciju obnovljene kulturne baštine (znanstveno-edukacijski centri, itd.), potpore za uređenje, obnovu, izgradnju kulturne baštine na nacionalnoj razini i u inozemstvu od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, potpore za istraživanje, očuvanje i promociju arheološke baštine).

  • Obnova i izgradnja objekata kulturne baštine

(potpore za obnovu i izgradnju objekata kulturne baštine različite namjene (sakralni objekti, objekti tradicionalne arhitekture, domovi kulture, rodne kuće/spomen kuće znamenitih autora s područja Krapinsko-zagorske županije)

  • Očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine

(potpore za očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine kroz uključenost u protokolarne potrebe Krapinsko-zagorske županije, potpore za očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine (jezici, dijalekti, govori, usmena književnost, tradicijski obrti i umijeća, igre, obredi, običaji, rukotvorstvo, vještine, proslave, itd.)

 

  • Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku potporu programu i/ili projektu po pojedinoj prijavi je od 398,17 EUR/3.000,00 HRK do najviše 26.544,56 EUR/ 200.000,00 HRK.

Na Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave.

 

Više u prilozima…