Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

25. svibnja 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan unapređenja zaštite od požara

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
Pročitaj više
7. ožujka 2016.

Javni poziv – Izmjena Odluke o pravima iz programa socijalne skrbi

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi.
Pročitaj više
11. studenoga 2015.

Javni poziv za savjetovanje – Odluka o ostvarivanju prava iz programa socijalne skrbi

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi.
Pročitaj više
5. studenoga 2015.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga

Krapinsko-zagorska županija objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije
Pročitaj više
3. kolovoza 2015.

Javni poziv za savjetovanje u postupku donošenja Master plana razvoja turizma KZŽ

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. - Analiza i strateški okvir (I. faza).
Pročitaj više
18. ožujka 2015.

Javni poziv za savjetovanje u postupku donošenja Socijalnog plana

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014.-2020.
Pročitaj više
25. kolovoza 2014.

Donošenje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – javni poziv

Krapinsko-zagorska županija sa ciljem doprinosa svekolikom razvoju civilnog društva i jačanju demokracije na svom području, kroz otvoreni dijalog, suradnju i partnerstvo s javnošću, pokreće postupak donošenja Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
25. kolovoza 2014.

Osnivanje Savjeta za razvoj civilnog društva – javni poziv za savjetovanje

Krapinsko-zagorska županija u nastojanjima unapređenja partnerskog odnosa i svekolike suradnje s organizacijama civilnog društva na svom području, pokreće postupak osnivanja Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
10. veljače 2014.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja odluke o kriterijima za dodjelu potpora projektima udruga

Nastojeći u otvorenom dijalogu i suradnji utvrditi najprihvatljivije i najtransparentnije načine za unapređenje razvoja civilnog društva na području Županije, pokrenut je postupak donošenja nove Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije
Pročitaj više