Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

4. veljače 2021.

Javni poziv za savjetovanje – statut KZŽ

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama Statuta Krapinsko-zagorske županije
Pročitaj više
4. veljače 2021.

Javni poziv za savjetovanje – poslovnik Županijske skupštine

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije
Pročitaj više
2. veljače 2021.

Plan savjetovanja Krapinsko–zagorske županije s javnošću za 2021. godinu

Plan savjetovanja Krapinsko agorske županije s javnošću za 2021. godinu) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje
Pročitaj više
29. siječnja 2021.

Savjetovanje – donošenje vanjskog plana zaštite i spašavanja Tifon – Zabok

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok operatera Tifon d.o.o.
Pročitaj više
29. siječnja 2021.

Savjetovanje – donošenje God. plana uobičajenih mjera za spreč. šteta od divljači

Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2021./2022., te Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti u prilogu ispod teksta.
Pročitaj više
27. siječnja 2021.

Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe – javno savjetovanje

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije.
Pročitaj više
20. siječnja 2021.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica od km 5+480,0 do 6+940,0 u Općini Radoboj
Pročitaj više
7. siječnja 2021.

Savjetovanje sa javnošću – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko - zagorske županije
Pročitaj više
4. siječnja 2021.

Savjetovanje – Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljo. proizv. (2021.-2023.g)

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine
Pročitaj više
4. siječnja 2021.

Savjetovanje – Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljo. proizv. (2021.-2023.g)

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine
Pročitaj više