Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Kraljevec na Sutli

Zagorje slika
VIJESTI PREMA KRITERIJU

24. srpnja 2023.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – olujni i orkanski vjetar za područje Općine Kraljevec na Sutli

Ž U P A N KLASA: 920-11/23-01/12 URBROJ: 2140-02-23-6 Krapina, 24. srpnja 2023. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka...
Pročitaj više
21. srpnja 2023.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – tuča za područje Općine Kraljevec na Sutli

KLASA: 920-11/23-01/12 URBROJ: 2140-02-23-3 Krapina, 21. srpnja 2023. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni...
Pročitaj više
9. lipnja 2023.

Obilježen Dan općine Kraljevec na Sutli

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli u srijedu, 7. lipnja 2023. obilježen je Dan općine. Dan općine Kraljevec na Sutli svima okupljenima na svečanoj sjednici čestitao je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. “Nakon što je Blanka preuzela upravljanje općinom, ciljevi i ambicije postali su puno veći. Načelnica ima znanje, volju, energiju i viziju...
Pročitaj više
3. listopada 2022.

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu – izgradnja parka Otok ljubavi

Planirani zahvat - izgradnja parka Otok ljubavi na k.č. broj 2811/1 k.o. Novi Dvori Klanječki, nositelja zahvata Općine Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
Pročitaj više
1. srpnja 2022.

Akcija „I tebe se tiče“ se nastavlja

Akcija I tebe se tiče, nastala u suradnji Krapinsko - zagorske županije i Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK se nastavlja. Domaćin akcije trenutno je općina Kraljevec na Sutli.
Pročitaj više
12. lipnja 2022.

Dan Općine Kraljevec na Sutli

Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli je u sklopu obilježavanja Dana Općine održana u petak, 10. lipnja 2022. godine.
Pročitaj više
13. listopada 2021.

U Kraljevcu na Sutli otvorena nova tržnica

U Kraljevcu na Sutli je u srijedu, 13. listopada 2021. godine, na lokaciji pokraj osnovne škole otvorena nova tržnica.
Pročitaj više
6. rujna 2021.

Sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.
Pročitaj više
4. lipnja 2021.

Rješenje o zaključivanju popisa birača – treći krug

Ministar pravosuđa i uprave donio je rješenje o zaključivanju popisa birača za treći krug glasovanja za izbor općinskog načelnika općine Kraljevec na Sutli
Pročitaj više
31. svibnja 2021.

Rezultati izbora 2. krug

Rezultati lokalnih izbora održanih 30. svibnja 2021. u drugom krugu
Pročitaj više
VIJESTI PREMA KRITERIJU

Naselja sa fotogalerijamaNaselja bez fotogalerija

Površina: 27 km2
Broj stanovnika: 1591

Web stranica: www.kraljevecnasutli.hr

Naselja:

Draše, Gornji Čemehovec, Kačkovec, Kapelski Vrh, Kraljevec na Sutli, Lukavec Klanječki, Movrač, Pušava, Radakovo, Strmec Sutlanski

Uprava:

  • Adresa: Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli
  • Načelnica: Blanka Stipčić Berić
  • Predsjednik Općinskog Vijeća: Dražen Jambrešić
  • Telefon: 049/554-523, 502-404
  • Faks: 049/502-403
  • E-mail: nacelnica@kraljevecnasutli.hr