Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

19. rujna 2012.

Prijam u službu u Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

UPRAVNI ODJELZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE KLASA: 112-03/12-01/03URBROJ: 2140/01-11-12-2Krapina, 19. rujna 2012. Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove Krapinsko –zagorske županije, raspisuje OGLASza...
Pročitaj više
31. kolovoza 2012.

Natječaj za prijem u službu

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU KLASA: 112-03/12-01/2 URBROJ: 2140/01-05-12-2 Krapina, 24. kolovoza 2012. Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) privremena obnašateljica dužnosti pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu Krapinsko – zagorske županije raspisuje  JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u...
Pročitaj više
27. lipnja 2012.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto – viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJAKLASA: 112-02/12-01/02URBROJ: 2140/01-10-12-14Krapina, 27. lipnja 2012. Na temelju članka 20. stavka 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, upućuje   POZIV NA...
Pročitaj više
8. lipnja 2012.

Natječaj za prijam u službu

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto - viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol.
Pročitaj više
27. travnja 2012.

Natječaj za prijam u službu – poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA KLASA: 112-06/12-01/07 URBROJ: 2140/01-10-12-19 Krapina, 27. travnja 2012.   Na temelju članka 20. stavka 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine,...
Pročitaj više
5. ožujka 2012.

Natječaj za prijam u službu – vježbenik/ca

Radno mjesto - vježbenik/ca - 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno vrijeme - za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci
Pročitaj više