Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

19. prosinca 2013.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije

Odluku o poništenju dijela natječaja možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Poziv na testiranje za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije možete pruzeti u prilogu ispod teksta.   REPUBLIKA HRVATSKAKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAŽ U P A N KLASA: 112-02/13-01/06 URBROJ: 2140/01-02-13-01 Krapina, 12. prosinca 2013.   Na temelju članka 53.a  stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...
Pročitaj više
11. studenoga 2013.

Prijam u službu višeg referenta/referentice za prostorno uređ. i zaštitu okoliša

Prima se viši referent/referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša - 2 izvršitelja/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci
Pročitaj više
11. studenoga 2013.

Prijem u službu višeg stručnog suradnika / suradnice

Prima se viši stručni suradnik/suradnica - 2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od 6 mjeseci
Pročitaj više
7. listopada 2013.

Prijem u službu višeg stručnog suradnika / suradnice

Prima se viši stručni suradnik / suradnica - 6 izvršitelja / izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci.
Pročitaj više
7. listopada 2013.

Prijam u službu višeg referenta / referentice za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Prima se viši referent / referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša - 4 izvršitelja / izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci
Pročitaj više
15. ožujka 2013.

Natječaj za prijem u službu vježbenik / vježbenica u UO za gospodarstvo i financije

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti ispod teksta.   UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I                 FINANCIJE KLASA: 112-03/13-01/03 URBROJ: 2140/01-04-13-2 Krapina, 11. ožujak 2013. Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i...
Pročitaj više
15. ožujka 2013.

Natječaj za prijem u službu u UO za obrazovanje, kulturu, šport i teh. kulturu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti ispod teksta. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU KLASA: 112-03/13-01/02 URBROJ: 2140/01-09-13-2 Krapina, 11. ožujak 2013. Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje,...
Pročitaj više
8. veljače 2013.

Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika u UO za poljoprivredu – poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 15. veljače 2013. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1, u sali za sastanke, održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za prijem u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za poljoprivredu
Pročitaj više
25. siječnja 2013.

Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika u UO za poljoprivredu

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU KLASA: 112-02/13-01/01 URBROJ: 2140/01-05-13-3 Krapina, 25. siječnja 2013. JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU   OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ...
Pročitaj više