Zagorje
Bajka na dlanu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se daje suglasnost na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko - zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća Izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za sklapanje ugovora
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojim upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za sklapanje ugovora
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko - zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka kojom se utvrđuje da je izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca od zajedničkog interesa za Županiju i Grad
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka kojom se utvrđuje da je izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plan uređenja Općine Petrovsko od zajedničkog interesa za Županiju i Općinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka kojom se utvrđuje da je izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica od zajedničkog interesa za Županiju i Grad
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim s prihvaća Izvješće o provedbi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinica lokalne samouprave za 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se daje suglasnost na I. izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za sklapanje ugovora
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o ostvarivanju Gorišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju za 2018.g. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prorode Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko - zagorske županije za 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka kojom se utvrđuje da je izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Budinščina od zajedničkog interesa za Županiju i Općinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se daje suglasnost na Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko - zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Word ikonaPDF ikona
  Sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstane ceste na području Grada Zaboka
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2016. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  II. Izmjena Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Program rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  II. Izmjena Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011.- 2015. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta „Belski Dol“ na području Varaždinske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o usvajanju Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2015. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije-Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o mjestu i vremenu održavanja javnog uvida i javnog predstavljanja "Rudarsko-geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Krapinsko-zagorske županije"
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odluke o produljenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine na razdoblje od godinu dana
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o odobravanju Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko – zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog programa usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za period 2021.-2027.
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Krapina o kretanijima na tržištu rada
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćnju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Zagorske razvojne agencije
 • Word ikonaPDF ikona
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Krapina o kretanjima na tržištu rada u Krapinsko – zagorskoj županiji u razdoblju I.- XII. 2016
 • Word ikonaPDF ikona
  Program potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o mjerama za poticanje poduzetništva Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Krapinsko – zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu za 2015. godinu i Godišnjih financijskih izvještaja za 2015. Zagorske razvojne agencije d.o.o.
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana i zamjenika člana u Komasacijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Krapina o kretanjima na tržištu rada u Krapinsko – zagorskoj županiji u razdoblju I.- XII. 2015
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja KZŽ za razdoblje 2016-2020. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o izradi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2016. – 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog partnerskog vijeća
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj- kolovoz 2015. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvještaj o poticanju gospodarskih aktivnosti na području Krapinsko – zagorske županije putem poduzetničkih kredita
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o visini mjesečne nagrade predstavnika/ce nacionalne manjine u Krapinsko-zagorskoj županiji
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - svibanj 2015. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Krapinsko - zagorski aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost - Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2014.
 • Word ikonaPDF ikona
  Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske: Izvješće o radu za 2014.g. i Financijsko izvješće za 2014.g.
 • Word ikonaPDF ikona
  Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina - Godišnje izvješće za razdoblje siječanj - prosinac 2014.
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske - Izvješće o radu za 2014.g.
 • Word ikonaPDF ikona
  Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske - Izvješće o radu za 2014.g.
 • Word ikonaPDF ikona
  Strategija razvoja ljuskih potencijala Krapinsko - zagorske županije za razdoblje 2014.-2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o provedenom stečajnom postupku Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2013. godinu i Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2013. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Godišnje izvješće za razdoblje siječanj - prosinac 2013. godine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Krapina.
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o radu za 2013. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o..
 • Word ikonaPDF ikona
  Plan prijma za 2024. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Tabela uz plan zapošljavanja za 2024.
 • Word ikonaPDF ikona
  Plan prijma za 2023. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Tabela uz plan zapošljavanja za 2023.
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o proglašenju prirodne nepogode-tuča Za područje gradova Klanjec i Oroslavje te općina Kumrovec, Zagorska sela i Veliko Trgovišće
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o proglašenju prirodne nepogode - tuča za područje Općine Bedekovčina
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o razrešenju tajnice i zamjenice tajnice i imenovanju tajnice i zamjenika tajnice Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osobama zaduženim za neposrednu provedbu posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije radi provođenja mjera i aktivnosti za sprečavanje širenja bolesti COVID 19
 • Word ikonaPDF ikona
  Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine u svrhu opremanja vatrogastva kao temeljne operativne snage sustava civilne zaštite KZŽ
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi Zabok u svrhu opremanja vatrogavstva u svrhu temeljne operativne snage sustava civilne zaštite KZŽ
 • Word ikonaPDF ikona
  Plan prijma u službu u Krapinsko-zagorsku županiju za 2021. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenice načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o donaciji 22 vatrogasne kacige HEROS titan Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine, Krapina, Zagrebačka cesta 66a
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o donaciji 43 vatrogasne kacige HEROS titan Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi Zabok, Trg Dragutina Domjanića 1
 • Word ikonaPDF ikona
  I. Dodatak Sporazumu Klasa:UP/I-112-02/17-01/05, Urbroj:2140/01-02-17-4
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o podmirivanju troškova izdavanja i korištenja osobnih certifikata za pristup Evidenciji o dohocima i primicima
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak u svrhu pomoći pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29.12.2020
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o imenovanju članova popisnog povjerenstva Ispostave Donja Stubica
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o imenovanju članova popisnog povjerenstva Ispostave Klanjec
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o imenovanju članova popisnog povjerenstva Ispostave Krapina
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o imenovanju članova popisnog povjerenstva Ispostave Pregrada
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o imenovanju članova popisnog povjerenstva Ispostave Zabok
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o imenovanju članova popisnog povjerenstva Ispostave Zlatar
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godinu za područje Krapinsko-zagorske županije i imenovanja njegovih članova
 • Word ikonaPDF ikona
  Plan prijma u Službu u Krapinsko-zagorsku županiju za 2020.g
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok operatera TIFON
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka vezano za provedbu mjera suzbijanja širenja COVID-19 virusa
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o imenovanju zamjenice povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko - zagorskoj županiji
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji
 • Word ikonaPDF ikona
  Polugodišnje izvješće o radu župana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se podržava Nacrt prijedloga statutarne odluke o izmjenama Statuta Krapinsko – zagorske županije.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko - zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  I. dopuna i ispravak Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za 2020.g
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o proglašenju Dana žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zeštite i spašavanja na području Krapinsko - zagorske županije za razdoblje 2020. do 2023.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko - zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaljučak kojim se utvrđuje Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko - zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko - zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko - zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad mjesno nadležnog ureda državne uprave
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog plana rada Županijske skupštine Krapinsko - zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  III. Dopune Plana prijma u Službu u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2019.g
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog plana djelovanja Krapinsko - zagorske županije u području prirodnih nepogodoa za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o početku postupka jednostavne nabave
 • Word ikonaPDF ikona
  Ivan Erdelja, Pustodol Orehovički 91, Bedekovčina - financijska pomoć za sanaciju štete na stambenom objektu nastale uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o imenovanju Odbora za sigurnost u prometu Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Kraljevec na Sutli, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine, vod Radakovo prema Zormanu
 • Word ikonaPDF ikona
  Grad Krapina, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine u naselju Škarićevo - zaseok Jurmani
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Zagorska Sela, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine, ogranak prema Kovačecu
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Desinić, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine, nastavak Turnišće Desiničko
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Radoboj, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine u naselji Poljaki - Hrvoji
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Kumrovec, sufinanciranje asfaltiranja prilazne ceste u naselju Razdrto Tuheljsko gdje žive osobe s invaliditetom
 • Word ikonaPDF ikona
  Darko Lovrek, Veliko Trgovišće, Vilanci 25, financijska pomoć za izgradnju novog stambenog objekta budući da je stari objekt u potpunosti uništen uslijed urušavanja
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Zagorska Sela, sufinanciranje asfaltiranja prilazne ceste u naselju gdje žive invalidi domovinskog rata, Brezakovec - Ivček
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Krapinske Toplice, sufinanciranje asfaltiranja prilazne ceste u naselju gdje živi osoba s invaliditetom obitelj Belina, Marinović, Mustač u naselju Mala Erpenja, odvojak Belini u Kuharovom jarku
 • Word ikonaPDF ikona
  Vladimir Martinić, Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 38, financijska pomoć za sanaciju štete na gospodarskom objektu nastale uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Nada Bunčec, Zabok, Martinišće 25A, financijska pomoć za sanaciju štete na stambenom objektu oštećenom uslijed pojave olujnog nevremena
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Kumrovec, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine - nastavak vodovoda Risvica
 • Word ikonaPDF ikona
  Stjepan Novak-Filip, Mihovljan, Kuzminec 147 - financijska pomoć za sanaciju gospodarskog objekta oštećenog uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Grad Zlatar, sufinanciranje rekonstrukcije komunalnih vodnih građevina: Ogranak Puljekov Breg i cjevovod Vrhovčak 2-4-6-8
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Bedekovčina, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine Vod Vojnić Breg - Kebel
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Sveti Križ Začretje, sufinanciranje izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Sveti Križ Začretje
 • Word ikonaPDF ikona
  Stjepan Lež, financijska pomoć za sanaciju stambenog objekta oštećenog uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Grad Zabok, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine - Klupci
 • Word ikonaPDF ikona
  Grad Pregrada, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine - glavnog opskrbnog cjevovoda Višnjevac
 • Word ikonaPDF ikona
  Igor Jurić, Sveti Križ Začretje, Brezova 19 - financijska pomoć za sanaciju štete na stambenom objektu oštećenom uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Dalibor Lisak, Banščica 49, Gornja Stubica - zamolba za financijsku pomoć za sanaciju stambenog objekta oštećenog uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Obitelj Horvat, Zagrebačka cesta 28, Krapina - financijska pomoć za sanaciju stambenog objekta oštećenog uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Bedekovčina, sufinanciranje uređenja komunalne infrastrukture (male komunalne akcije), odnosno uređenje nerazvrstanih cesta
 • Word ikonaPDF ikona
  Grad Krapina, sufinanciranje uređenja komunalne infrastrukture (male komunalne akcije), odnosno uređenje pješačke staze na groblju Krapina
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Sveti Križ Začretje - sufinanciranje uređenja komunalne infrastrukture (male komunalne akcije), uređenje sustava oborinskeodvodnje
 • Word ikonaPDF ikona
  Grad Klanjec, sufinanciranje uređenja komunalne infrastrukture (male komunalne akcije), uređenje nerazvrstanih cesta
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Radoboj, sufinanciranje uređenja komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) - uređenje nerazvrstanih cesta
 • Word ikonaPDF ikona
  Grad Krapina, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine na području Grada Krapina (naselje Doliće, visoka zona)
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Hrašćina, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine - nastavak izgradnje ogranka Gornji Kraljevec - Hunjek
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Budinšćina, sufinanciranje nabave kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Sveti Križ Začretje - sufinanciranje nabave kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Mače, sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesi u naselju Veliki Bukovec, selo Kunići
 • Word ikonaPDF ikona
  Marijan Ciković, Marija Bistrica, Laz Bistrički 191 - financijska pomoć za sanaciju poslovno-gospodarskog objekta oštećenog uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Hum na Sutli, sufinanciranje izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Hum na Sutli
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Kumrovec, financijska pomoć za sufinanciranje nabave i postavljanje stambenog kontejnera, radi stambenog zbrinjavanja Bože Županića iz Donjeg Škrnika čiji su kuća i gospodarski objekt u potpunosti izgorjeli uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Milena Vučković, Mihovljan 57, Mihovljan - financijska pomoć za sanaciju stambenog objekta oštećenog uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Veliko Trgovišće, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine - vodoopskrbna mreža Bezavina
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Bedekovčina, sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta uz nerazvrstanu cestu kod Doma zdravlja
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Marija Bistrica, sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta koje ugrožava stambeni objekt na lokaciji Selnica
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Zagorska Sela, sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine - nastavak ogranka Bojačno
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju Radne grupe za označavanje autobusnih stajališta i ugibališta na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zagorska Sela, sufinanciranje radova na sanaciji klizišta
 • Word ikonaPDF ikona
  Josip Golubić, Pregrada, Cigrovec 92, financijska pomoć za sanaciju stambenog objekta oštećenog uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Josip Kramarić, Velika Petrovagorska 2, Lobor, financijska pomoć za sanaciju stambenog objekta oštećenog uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Zagorski vodovod d.o.o. Zabok; sufinanciranje rekonstrukcije komunalne vodne građevine na području Općine Konjščina - rekonstrukcija cjevovoda Kaštel-Konjščina u Bočakima
 • Word ikonaPDF ikona
  Općina Desinić, sufinanciranje izgradnje komunalnih vodnih građevina-cjevovod prema Ivaniću Desinićkom 76
 • Word ikonaPDF ikona
  Krešimir Zubić, Dukovec 80, Sveti Križ Začretje - financijska pomoć za sanaciju štete na stambenom objektu nastale uslijed pojave požara
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje nekretninom Osnovnoj školi Franje Horvata Kiša Lobor
 • Word ikonaPDF ikona
  Zakljujčak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Đure Prejca Desinić za darovanje nekretnine
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na raspolaganje nekretninom Osnovnoj školi Mače
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na stjecanje nekretnine Osnovnoj školi Oroslavje
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se Krapinsko-zagorska županija neće koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se Srednjoj školi Zlatar daje suglasnost za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Viktora Kovačića
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje nekretninama Osnovnoj školi Bedekovčina
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Belec
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o dopuni Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na raspolaganje nekretninom Osnovnoj školi Vladimir Nazor Budinščina
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje nekretninom Osnovnoj školi Janka Leskovara
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko - zagorske županije za 2019
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko - zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na promjenu statusa Općine Veliko Trgovišće u status grada
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Krapinsko - zagorske županije za 2019
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o dopuni Statuta Gimnacije Antuna Gustava Matoša
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se daje suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na raspolaganje nekretninama osnovnoj školi Janka Leskovara
 • Word ikonaPDF ikona
  Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dopuni djelatnosti Gimnazije Antuna Gustava Matoša
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se Osnovnoj školi Marija Bistrica daje suglasnost na proširenje djelatnosti osnovnog glazbenog školovanja djece i mladih
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se Srednjoj školi Zlatar daje suglasnost za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Ante Kovačića Zlatar na raspolaganje nekretninama
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Stjepana Radića Brestovec Orehovički
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Konjščina
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Pavla Štoosa
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Franje Horvata Kiša
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Marija Bistrica
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Bedekovčina
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o prijenosu odnivačkih prava u Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Đurmanec
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Janka Leskovara Pregrada
 • Word ikonaPDF ikona
  Zakjučak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Belec
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Donja Stubica
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Đure Prejca Desinić
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Oroslavje
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Antuna Mihanovića
 • Word ikonaPDF ikona
  Zakjučak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Side Košutić Radoboj
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Matije Gupca Gronja Stubica
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Srednje škole Oroslavje
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Srednje škole Bedekovčina
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje o Izvještaju o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini,
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog strategije razvoja palijativne skrbi u Krapinsko – zagorskoj županiji za razdoblje 2020. – 2023. godine.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje se Prijedlog odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika Nade Dogan, dr. med. i Jurice Knezića, dr. med., za područje općine Stubičke Toplice.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko - zagorske županije-predstavnice osnivača
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana-predstavnika osnivača
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko - zagorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o dopuni Odluke o podjeli Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje općine Stubičke Toplice i grada Donje Stubice
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnog prostora Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za provođenje nadmetanja
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornice za područje Općine Petrovsko
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje u zdravstvenim ustanovama Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenje člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Ljekarne Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornice
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj-prosinac 2018
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog mišljenja o prijedlogu nove Mreže hitne medicine
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko - zagorskoj županiji za 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o prijedlogu članica Savjeta za razvoj Civilnog društva Krapinsko-zagorske županije ispred upravnih tijela Županije i županijskih ustanova/društava
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih za 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu i utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Povjerenenstva za 2018. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove/članice Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike/zamjenice
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije od 2017. do 2020. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Dodatak II Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice- predstavnika osnivača
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije - predstavnika osnivača
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Ljekarne Krapinsko-zagorske županije - predstavnika osnivača
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko - zagorske županije - predstavnika osnivača
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana-predstavnika osnivača
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice - predstavnika osnivača
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije - predstavnika osnivača
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok o objavi poziva za davanje u najam stana u stambenoj zgradi u Zaboku
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje se Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na područjuKrapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o stjecanju prava građenja Županije na kat.čest. br. 219 k.o. Špičkovina u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije 2016.-2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu za 2016. godinu i godišnjih financijskih izvještaja za 2016. Zagorske razvojne agencije d.o.o.
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji podregije Obsotelje i Kozjansko, općine Bistrica ob Sotli (Republika Slovenija) i Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Grada Krapine za projekt „Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske županije“
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zagorska razvojna agencija d.o.o. - Izvješće o radu (s financijskim pokazateljima) za 2012.g.
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za europske integracije Krapinsko - zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se predlaže Županijskoj skupštini da prihvati Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-travanj 2020. godine,
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu,
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se podnosi suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća Izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se prihvaća Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na stjecanje nekretnine Osnovnoj školi Oroslavje
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za sklapanje ugovora
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko - zagoske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za sklapanje ugovora
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko - zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se predlaže Županijskoj skupštini prihvaćanje Izvještaja o utrošku proračunske zalihe za razdoblje rujan-studeni 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 202. s projekcijama za 2021. i 2022.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i proračun
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog III. izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se Utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Ureda župana.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama poljoprivrednim udrugama u 2018. godini i o raspodjeli sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2018. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se predlaže Županijskoj skupštini prihvaćanje Izvješća o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj – kolovoz 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2018. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i povezanih društava Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. i Piškornica sanacije d.o.o.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2018. godinu Krapinsko-zagorskog aerodrom d.o.o.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se daje suglasnost na I. izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog I. izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se predlaže Županijskoj skupšitni prihvaćanje Izvješća o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - ožujak 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se Županijskoj skupštini podnosi na suglasnost Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o visini pomoći službenicima i namještenicima Krapinsko-zagorske županije u slučaju rođenja djeteta za 2019 godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog strategije upravljanja imovinom Krapinsko - zagorske županije za razbolje 2019.-2025.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćnju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Zagorske razvojne agencije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se predlaže Županijskoj skupštini prihvaćanje Izvješća o utrošku proračunske zalihe za siječanj 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se predlaže Županijskoj skupštini prihvaćanje Izvješća o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama poljoprivrednim udrugama u 2018. godini i o raspodjeli sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2018. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu II/110 – „PETROVSKO“
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj II/115 „VELIKO TRGOVIŠĆE“ i broj II/130 „MARIJA BISTRICA“
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova/članica Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima Krapinsko – zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o provedbi mjera ruralnog razvoja 2012.-2014
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o odobrenju isplate sredstava potpore za investicijska ulaganja u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli potpora za pripremu projekata u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli finanancijskih sredstava za poticanje i promicanje integrirane i ekološke proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli potpore za jačanje strojnih prstenova na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o zatvaranju Javnog poziva za provedbu mjera: Potpora za pripremu projekata u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstava /radna obuka pasa)
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstava / razvoj lovnog turizma i lovačke kulture /
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o zatvaranju Javnog poziva za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja: za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli potpore za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o zatvaranju Javnog poziva za jačanje strojnih prstenova na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstava
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstava za uređenje dijela skloništa za napuštene životinje u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za senzoričko ocjenjivanje meda Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu mjere edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja:za posjete stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a vezano uz ruralni razvitak i unapređene tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja: za organiziranje predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu mjere edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja: za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstva Lovačkom savezu Krapinsko-zagorske županije (Petrovsko, Radoboj, Škaričevo, Bedekovčina, Donja Stubica, Marija Bistrica, Zlatar, Oroslavje i Gornja Stubica)
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o realizaciji projekta "Nabava opreme - kupnja konjske kočije Victoria" Županijske udruge uzgajivača konja Krapina
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstava_Udruga Vino Zagorje_VINO COM
 • Word ikonaPDF ikona
  Javni poziv za poticanje i promicanje integrirane i ekološke proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstava_Lovačka udruga Zajček_Zlatar
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora 12. ocjenjivanja i izložbe meda Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Javni natječaj za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2013. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstava Lovačkom savezu Krapinsko-zagorske županije (Hum na Sutli, Desinić, Pregrada, Zagorska Sela, Tuhelj, Klanjec, Kraljevec na Sutli, Đurmanec, Gornje Jesenje i Krapina)
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli poticajnih sredstava za poboljšanje smještajnih kapaciteta u agroturizmu Krapinsko-zagorske župnije u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli poticajnih sredstava za poboljšanje ugostiteljskih i turističkih usluga u agroturizmu Krapinsko-zaogrske županije u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstava_TZ Donja Stubica
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli novčanih sredstva Lovačkom savezu Krapinsko-zagorske županije (Krapinske Toplice, veliko Trgovišće, Sveti Križ Začretje, Zabok, Bedekovčina, Mihovljan, Lobor, Mače, Zlatar Bistrica, Budinšćina, Hrašćina-Trgovišće, Konjšćina)
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja
 • Word ikonaPDF ikona
  Javni poziv za dodjelu potpora za jačanje strojnih prstenova na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Javni poziv za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja: za posjete stručnim i znanstvenim institucijama, oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemljama EU-a vezano uz ruralni razvitak i unapređenje tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje
 • Word ikonaPDF ikona
  Javni poziv za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja: za organiziranje predavanja, savjetovanja, tečajeva i seminara iz područja ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje
 • Word ikonaPDF ikona
  Javni poziv za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja: za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne peoizvodnje
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju Organizacijskog odbora manifestacije "100% Zagorsko"
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o sufinanciranju "5. Prigorsko-zagorskog sejma", LAG Prizag
 • Word ikonaPDF ikona
  Dodatak Sporazumu o zajedničkoj provedbi Programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2014. i 2015. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2013. godini
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o utvrđivanju fonda nagrada za XIII. Izložbu stoke i XV. Izložbu konja Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zakljupčak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2019. Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prorode na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2016. godinu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o donošenju Master plana razvoja turizma Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2016. – 2025. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o usvajanju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko – zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o mjerama zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji, te za provođenje šumskog reda u šumama šumoposjednika na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2017.-2019. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća ustanove Regionalne agencije Sjeverozapadne Hrvatske
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o dopuni i izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016.g.
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o početku postupka bagatelne nabave radova potrebnih za završetak sanacije zgrade sjedišta Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-svibanj 2014. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2013. godinu i Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2013. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije 2014. – 2016. godine i Prijedlog plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
 • Word ikonaPDF ikona
  Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske: Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2012.
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog kriterija za raspodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja
 • Word ikonaPDF ikona
  Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Program rada i Financijski plan za 2013. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske: 1. Izvješće o radu za 2011. g., 2. Financijsko izvješće za 2011. g.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2011. i daje suglasnost na raspored viška prihoda poslovanja
 • Word ikonaPDF ikona
  Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske - Izvješće o radu za 2010. godinu i Financijsko izvješće za 2010. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o produljenju roka za povrat uloženih sredstava po programu - 1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji,
 • Word ikonaPDF ikona
  Provedba II. faze Projekta - 1000 solarnih koletkora kod fizičkih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji
 • Word ikonaPDF ikona
  Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - izvješće o radu i financijsko izvješće za 2009. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske: Prijedlog odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta ustanove Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o sufinanciranju Programa 1000 solarnih kolektora za fizičke osobe Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu sredstava za sufinanciranje Programa 1000 solarnih kolektora
 • Word ikonaPDF ikona
  Plan nabave KZŽ za 2012 godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  II izmjena Plana nabave KZŽ za 2012. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  IV izmjena Plana nabave za 2012. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  V izmjena Plana nabave za 2012. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave zemnog plina za potrebe opskrbe zgrade - sjedišta Županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o odabiru za grupu II u otvorenom postupku javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga - PORSCHE LEASING d.o.o.
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o odabiru za grupu I u utvorenom postupku javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga-PORSCHE LEASING d.o.o.
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o poništenju postupka javne nabave za grupu III
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluge univerzalnih poštanskih usluga na području cijele RH za 2012.
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluge održavanja računalnih aplikacija za potrebe Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o odabiru za nabavu usluge čišćenja poslovnog prostora KZŽ za 2012-ponuditelj EKO BLIC d.o.o. Zagreb
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave uredskog materijala
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave naftnih derivata
 • Word ikonaPDF ikona
  Osnovna škola Belec, prijedlog odluke o odabiru najbolje ocijenjene ponude u postupku javne nabave usluge prijevoza učenika
 • Word ikonaPDF ikona
  Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, prijedlog odluke o odabiru najbolje ocijenjene ponude u postupku javne nabave usluge prijevoza učenika
 • Word ikonaPDF ikona
  Osnovna škola Vladimira Nazora Budinščina, prijedlog odluke o odabiru najbolje ocijenjene ponude u postupku javne nabave usluge prijevoza učenika
 • Word ikonaPDF ikona
  Osnovna škola Donja Stubica, prijedlog odluke o odabiru najbolje ocijenjene ponude u postupku javne nabave usluge prijevoza učenika
 • Word ikonaPDF ikona
  Osnovna škola Bedekovčina, prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave usluge prijevoza učenika
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlozi odluka o početku postupka javne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko, Osnovne škole Side Košutić Radoboj, Osnovne škole Lijepe naše Tuhelj, Osnovne škole Veliko Trgovišće i Osnovne škole Zlatar
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlozi odluka o početku postupka javne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Bedekovčina, Osnovne škole Belec, Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Osnovne škole Vladimira Nazora Budinšćina, Osnovne škole Donja Stubica, Osnovne škole Đurmanec, Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica, Osnovne škole Gornje Jesenje, Osnovne škole Antuna Mihanovića Klanjec i Osnovne škole Marija Bistrica
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole "Ksavera Šandora Gjalskog", Zabok
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole "Đure Prejca", Desinić
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Sveti Križ Začretje
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o početkku postupka javne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole "Janka Leskovara" Pregrada
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole "Viktora Kovačića" Hum na Sutli
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Krapinske Toplice
 • Word ikonaPDF ikona
  odluka o imenovanju Organizacijskog odbora manifestacije "100% ZAGORSKO" u Zagrebu
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za senzoričko ocjenjivanje meda Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora za 11. ocjenjivanje i izložbu meda KZŽ
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje meda KZŽ
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora VII. Babičini kolači
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije od 1.1.2016.-31.12.2018.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o usvajanju Operativnog plana razvoja cikloturizma na području Krapinsko – zagorske županije.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o raspisivanju Fotonatječaja „Bajka na dlanu“ - za najbolju fotografiju 2014. godine
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak kojim se Utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u nadležnosti Ureda župana.
 • Word ikonaPDF ikona
  Zaključak o prijedlogu članica Savjeta za razvoj Civilnog društva Krapinsko-zagorske županije ispred upravnih tijela Županije i županijskih ustanova/društava
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije 2016.-2020.
 • Word ikonaPDF ikona
  Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje životnog partnerstva
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih od uplaćenih naknada za sklapanje braka i sklapanje životnog partnerstva izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o obavljanju poslova sklapanja braka i sklapanja životnog partnerstva u službenim prostorijama izvan redovnog radnog vremena
 • Word ikonaPDF ikona
  Odluka o korištenju sredstava ostvarenih od naknada za sklapanje braka i sklapanje životnog partnerstva izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena